Week van Zuid: in de buurt voor de buurt met de buurt

Van zaterdag 15 juni tot en met donderdag 20 juni is in stadsdeel Zuid de Week van Zuid. Alle  ambtenaren van het stadsdeel gaan die week de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers en om hen enquêtes af te nemen. In deze week worden ruim 140 activiteiten georganiseerd waarbij ambtenaren, professionele partners, bewoners en ondernemers elkaar ontmoeten. De week is de opmaat naar de gebiedsplannen 2020. In het gebiedsplan staat wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen in dat  jaar gaat doen.

Interessant voor jong en oud
Ruim 140 activiteiten worden georganiseerd in de gebieden Oud Zuid, De Pijp en Rivierenbuurt en Buitenveldert en Zuidas .Het programma is breed opgezet met onderwerpen die interessant zijn voor zoveel mogelijk bewoners van Zuid. Doel van de week is samen de buurt beter te leren kennen en mooier te maken. Activiteiten variëren van gesprekken over bepaalde plekken of buurten, een quiz over middelen gebruik voor jongeren, sportdemonstraties of een panelgesprek met internationals. Ook is het stadsdeel te vinden op de Albert Cuypmarkt met een kraam, zijn er participatielabs op diverse thema’s en kan men deelnemen aan fietssafari’s en rondleidingen. En er wordt aangesloten bij een aantal bestaande activiteiten, waaronder bij het festival ‘We make the City’, de Open Tuinendag en buurtlunches in de wijk. Meer informatie en het complete programma van de week van Zuid  is te vinden op: www.amsterdam.nl/weekvanzuid

Iedereen de wijk in
Tijdens deze week gaan alle ambtenaren en bestuurders van stadsdeel Zuid de buurt in, ook die normaal minder vaak in de wijk te vinden zijn. Speciaal voor de Week van Zuid wordt het stadskantoor aan de President Kennedylaan door de medewerkers ingeruild voor werklocaties in de buurt. Ambtenaren organiseren en nemen deel aan activiteiten en gaan in gesprek met bewoners, ondernemers en professionals. Het stadsloket is gewoon open.

Stadsdeelbestuurder Rocco Piers: “Stadsdeel Zuid komt altijd naar u toe en in de week van Zuid doen we daar een flinke schep bovenop. We willen met u in gesprek en te weten komen wat u belangrijk voor uw buurt en het stadsdeel. Deze waardevolle informatie gebruiken we als input voor beleidskeuzes en gebiedsplannen 2020”.

Gebiedsplannen 2020
Al eerder werd de Week van Zuid georganiseerd maar met een andere opzet. Met deze editie wil het stadsdeel nog zichtbaarder zijn voor haar bewoners, ondernemers en organisaties. Ook wil het alle ambtenaren laten meedoen met het ophalen van informatie over zaken die spelen in de buurten en wat bewoners daarbij belangrijk vinden. De week van Zuid is de opmaat naar de gebiedsplannen 2020. In het gebiedsplan staat wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen in dat jaar gaat doen.

Een stille tocht om te herdenken, en te bedanken voor de vrijheid

Met een stille tocht die loopt vanaf de speeltuin in de Gaaspstraat in de Rijnbuurt naar het monument Rozenoord aan de Amsteldijk worden zaterdag 4 mei zij, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven of hebben verloren, herdacht. Een dag later wordt op gepaste wijze gevierd dat wij nu in vrijheid kunnen leven.

,,Wij herdenken op 4 mei alle mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aan wie wij te danken hebben dat wij kunnen zeggen wat wij willen en daarvoor niet achter de tralies belanden”, aldus de organisatie van de stille tocht en de bevrijdingsfestiviteiten op 5 mei. “Om degenen te herdenken die dit alles hebben mogelijk gemaakt, nodigen wij iedereen uit deel te nemen aan de stille tocht en de herdenking bij het monument.”

In de buurt van Rozenoord aan de Amstel op het terrein van de voormalige kwekerij zijn aan het eind van de oorlog ruim honderd Nederlanders – veelal verzetsstrijders – gefusilleerd. Maar niet alleen bij hen wordt stilgestaan, want naast verzetsstrijders hebben talloze geallieerden hun leven gegeven en zijn er velen niet teruggekeerd na deportatie: zigeuners, Jehovagetuigen, communisten, Joden, homoseksuelen en zoveel andere door de nazi’s ongewenste mensen.

 

Vrijheid en onverdraagzaamheid

Op 5 mei staat de speeltuin in het teken van de bevrijding. “Die wij mede te danken hebben aan de mensen die wij een dag eerder hebben herdacht en betreurd”, meldt de organisatie. “Maar bevrijding en vrijheid moet je koesteren, daar moet je zuinig op zijn. Én dat betekent ook dat als je in het heden ziet gebeuren wat er in 1940-1945 is gebeurd, je daar toch op moet wijzen en tegen moet waarschuwen. Denk aan de toenemende onverdraagzaamheid. Verdraag geen onverdraagzaamheid en zeg er wat van! Anders heeft herdenken en vieren op 4 en 5 mei ook weinig zin. Herdenken alleen is niet voldoende, de vrijheid beschermen tegen uitholling door onverdraagzaamheid is daarbij van belang.”

De stille tocht en de bevrijdingsactiviteiten worden georganiseerd door 4 en 5 mei comité Rivierenbuurt, Stichting Kindermonument en de Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid.