Amsterdammers Voor Elkaar!

Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan? Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken, 020-7670031, van hieruit worden mensen doorgeleid naar de organisaties in de buurten van Amsterdam. En er is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

We roepen de Amsterdammers uit Zuid op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken wordt – buurtgebonden – in contact gebracht met deze vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk, namens samenwerkende organisaties voor sociaal werk:
“Amsterdamse organisaties bieden al jaar en dag praktische hulp voor mensen uit kwetsbare groepen. We doen dat in nauwe samenwerking met onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de buurt. Zonder hen zou dat niet mogelijk zijn. Ook Burennetwerk is in deze actie een belangrijke partner die de hele stad bereikt. We merken nu dat er door het coronavirus extra behoefte is. Mensen zitten thuis met vragen. Ze voelen zich onzeker. En de – soms al schaarse – sociale contacten lopen terug. Eenzaamheid neemt toe. Gelijktijdig merken we dat Amsterdammers zich nu extra in willen zetten. Daarom hebben we samen besloten om onze hulpdiensten te verstevigen en één centraal nummer aan te bieden waar mensen terecht kunnen. Dan kunnen nog meer Amsterdammers gebruik maken van de diensten die de buurt biedt”.

Praktische vragen en gewoon voor een praatje
Het centrale nummer is er voor praktische vragen als een boodschap doen, een klusje dat erg nodig is of vervoer. Er mag ook gebeld worden voor een praatje, een luisterend oor. We zorgen ervoor dat diegene die belt snel verbonden wordt met de organisatie en dienstverlening in de eigen buurt

Daarnaast gaan de vrijwilligers ook actief bellen om te kijken hoe het gaat met de bewoners die we al kennen. Amsterdammers die normaal gesproken naar een Huis van de Wijk, Huiskamer in de Buurt of een Ontmoetingscentrum komen, maar nu alleen thuis komen te zitten. Gewoon even bellen, een praatje maken en vragen of er wat nodig is maakt dan het verschil.

Wanneer is het nummer actief?
Van maandag t/m vrijdag zit het belteam van 10:00 tot 16:00 uur klaar.
Het nummer is: 020-7670031.

0 Shares