Nina Sophie Vroom, D66

Wijkkrant ZUID sprak met Nina Sophie Vroom (D66), een bewoner uit Zuid die zich verkiesbaar heeft gesteld voor het provinciaal bestuur. Zo langzamerhand moet haar politieke betrokkenheid worden omgezet in daden. Nina Sophie Vroom, die al van jongs af aan geïnteresseerd is in politiek, is al jaren achter de schermen bij D66 actief. Ze is onder meer beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van haar partij.

“Op de middelbare school heb ik nog onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van jongeren bij politiek en in Amsterdam heb ik politiek advies gegeven aan de culturele sector. Maar mijn handen beginnen nu wel te jeuken om zelf ook het verschil te maken. Zelf die verhalen ophalen in de samenleving. Daar wil ik iets mee doen. Met de provinciale verkiezingen voor de deur heb ik de kans om iets te gaan doen met die jeukende handen.’’

Ze erkent dat het provinciaal bestuur niet bovenaan staat in de publieke belangstelling, maar dat is dan ook een van haar doelstellingen om daaraan te werken. “Veel mensen weten dat Provinciale Staten er is, maar niet wat we doen. Ik wil laten zien hoe belangrijk het provinciale bestuur is. Heel veel crisissen – stikstof, gezonde buitenlucht, beschikbare woningen enzo – die nu spelen, liggen ook op tafel bij Provinciale Staten. De huizencrisis, de stikstofcrisis, al die zaken kunnen we in de provincie ook echt wat mee doen. Het is volgens mij een vergeten bestuurslaag, waar in mijn ogen veel meer aandacht naartoe mag.” Ze is van oordeel dat er in het provinciehuis in Haarlem veel aandacht is voor het belang van de bewoners in Noord-Holland én Amsterdam. “De provincie kan helpen bij het verduurzamen van bedrijven, culturele instellingen en sportorganisaties. Dat is een van de kerntaken van de provincie. We kun- nen helpen daar stappen in te zetten. Maar dat is natuurlijk niet alles. We houden ons bijvoorbeeld ook bezig met het creëren van ruimte voor recreatie. En met welke problemen je als bewoner dan ook te kampen hebt, je kunt altijd naar de provincie stappen.”

Dan: “Wat ik voor ogen zie als ik Statenlid ben, is in gesprek gaan met organisaties én ook met bewoners. Dan ook gelijk horen wat er speelt. Daarmee kun je ook een stukje bewustwording creëren van wat de provincie allemaal kan betekenen. Natuurlijk is het mooi als de bewoners weten waar het provinciehuis te vinden is en dat ze ernaartoe kunnen, maar belangrijk is ook dat we de mensen zelf ook opzoeken. Waar we voor staan en waarbij we ze kunnen helpen. Daar ligt ook een rol voor de partij om daar meer bekendheid aan te geven en te laten zien wat het provinciaal bestuur allemaal kan doen voor bedrijven en bewoners.” Want, benadrukt ze, Provinciale Staten is een eigen bestuurslaag, maar ook een interessante bestuurslaag. ́ Ik hoop dat iedereen een weloverwogen keuze maakt in het stemmen. Dat iedereen het belang inziet van het provinciale bestuur. Dat is er ook eentje waar ik al heel lang aan werk.”

Wat haar rol wordt, als ze in die bestuurslaag terechtkomt: “Waar ik ontzettend trots op ben, is dat D66 een partij is die actie wil ondernemen en keuzes wil maken. Niet langer de ogen sluiten voor de problematiek die nu speelt. Ik wil mezelf inzetten op drie thema’s: het belang van cultuur op provinciaal niveau aanstippen; bedrijven en startups helpen met verder te verduurzamen en meer verbinding creëren tussen bedrijven, startups en opleidingen.

En ik ga me inzetten voor een betere verspreiding van het toerisme. Enerzijds om Amsterdam te ontlasten en ook de provincie meer te laten profiteren van het toerisme. Anderzijds om te laten zien welke pareltjes Noord-Holland heeft, die een bezoek – overigens ook voor Nederlanders zelf – waard zijn.”

0 Shares