Die rotpaaltjes op het fietspad…

De gemeente moet een fikse schadevergoeding betalen!

Het overkwam Arie (toen 47 jaar oud). Hij fietste in de vroege ochtend van 8 februari 2011 naar zijn werk en zag op een fietspad aan de rand van het bos een onopvallend paaltje over het hoofd. Hij botste er met volle snelheid tegenaan en liep ernstig letsel op, waaronder een gebroken nekwervel en een schedelfractuur. Arie schakelde de letselschade specialisten van Van Dort Letselschade in. Van Dort stelde na onderzoek vast dat de reflecterende verf van het paaltje was afgesleten én dat het paaltje niet was voorzien van led- of andere verlichting. Daar kwam nog bij dat er geen (ribbel)markering op de weg was aangebracht om fietsers voor het paaltje te waarschuwen.

De verzekeraar van betreffende gemeente wees echter jarenlang iedere aansprakelijkheid, en daarmee de schadeclaim van Arie, af. Van Dort Letselschade besloot de zaak uiteindelijk voor te leggen aan de rechter. In 2020, ruim 9 jaren later, kwam er dan eindelijk gerechtigheid voor Arie. De rechter oordeelde dat de gemeente aansprakelijk is voor zijn schade. Het is namelijk (inmiddels) algemeen bekend dat dit soort paaltjes midden op het fietspad tot veel ongelukken leiden.

Daarom mag van de gemeente als wegbeheerder worden verwacht dat voldoende maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen. Denk daarbij aan het aanbrengen van lichtgevende verf, ledverlichting en een ribbelmarkeing. Maar nog beter zou zijn: géén paaltje! Naar schatting vallen namelijk jaarlijks zo’n 12.000 gewonden door ongelukken met vergelijkbare fietspaaltjes. Onder andere de fietsersbond is dan ook al jaren fel tegenstander van de plaatsing van deze paaltjes, midden op het fietspad. Sinds 2013 worden door de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk (inmiddels al circa 2.400 stuks) gevaarlijke fietspaaltjes verwijderd.

Niet alleen paaltjes zijn echter obstakels op de weg waardoor ongevallen ontstaan. Ook andere obstakels, zoals opstaande tegels, scheefliggende putdeksels of oneffenheden in de weg leiden helaas vaak tot ongelukken. Regelmatig kan de gemeente dan verantwoordelijk worden gehouden voor de schade. Door de verzekeraar van de gemeente werd aan Arie inmiddels al een voorschot op de schadevergoeding betaalt van 20.000 euro, voor de schade die hij vanaf 2011 tot 2020 heeft geleden. Aangezien Arie tot de dag van vandaag beperkingen ondervindt door het ongeluk, zal de schadevergoeding voor de toekomst zeker hoger liggen. Ook de kosten van de inschakeling van Van Dort Letselschade moeten worden betaald door de verzekeraar.

Van Dort Letselschade is een gerenommeerd kantoor dat slachtoffers van letselschade begeleidt bij het verhaal van hun schade. Neem contact op via www.vandortletselschade.nl en deel jouw verhaal.

Foto: ter illustratie, Pixabay.

0 Shares