Over het jaarverslag en fraude

Is er iets mis met de financiën van de gemeente Amsterdam? Wethouder Van Buren gaf bij de presentatie van het jaarverslag over 2023 aan dat er sprake is van een groot boekwerk om door te nemen. Toch zijn er socialisten geweest die dikkere boekwerken hebben geschreven. Zo telt Das Kapital van de socialist Karl Marx maar liefst 955 bladzijden, het jaarverslag van de gemeente Amsterdam telt slechts 534 bladzijden. Maar juist dit jaar is het voor de politieke junkies onder ons zeer de moeite waard om het jaarverslag van het begin tot het eind door te lezen.

Het jaarverslag laat zien hoe het college van burgemeester en wethouders haar plannen heeft uitgevoerd en tegen welke kosten. Ik kan alvast verklappen dat het spannend blijft tot de laatste bladzijde. Daar staat namelijk de verklaring van de accountant. Normaal gesproken is dat een formaliteit, maar niet voor jaar 2023. De accountant geeft namelijk een controleverklaring met beperking af en dat is voor het eerst sinds 2019.

Als reden voor deze uitzonderlijke verklaring geeft de accountant aan dat er onvoldoende geschikte controle informatie was over de rechtmatigheidsverantwoording. Rechtmatigheid gaat over de vraag of de gemeente de juiste regels heeft nageleefd. Daarbij heeft de accountant gekeken of er een kans is dat de financiële cijfers van de gemeente niet kloppen door fraude en hoe groot dat risico is. De accountant beschrijft: ‘bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken’.

Als gemeenteraadslid is het mijn taak om de wethouder te controleren op het gevoerde beleid. Ik schrik van de woorden van de accountant en zal navraag doen. Meestal zijn de financiën van de gemeente Amsterdam niet het meest sexy onderwerp, maar dit jaar lijkt er iets niet in de haak.

Kune Burgers

k.burgers@vvdamsterdam.nl

0 Shares