Amsterdam stopt voorlopig met ‘tien cent per uur parkeerzones’

De ’10 cent per uur parkeerzones’ waarbij in bepaalde straten in Amsterdam voor 10 cent maximaal een uur kan worden geparkeerd – gaan verdwijnen. Voorlopig, stelt verantwoordelijk wethouder Egbert J. de Vries (Wet-houder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) in een brief aan de raad. De gemeente beraadt zich over een mogelijk alternatief.

Het stopzetten van de zogenoemde parkeerduurbeperking is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Daarin is geoordeeld dat de gemeente Hilversum ten onrechte een naheffingsaanslag heeft uitgeschreven aan een parkeerder die langer dan de gemaximeerde parkeerduur stond geparkeerd. In het kort komt het erop neer dat na verloop van de maximale parkeerduur geen belasting kan worden geheven. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle gemeenten waar een parkeerduurbeperking is toegepast. Door deze uitspraak kan niet meer worden gehandhaafd zoals dat tot dusver gebruikelijk is.

Het college van B en W heeft op 10 mei 2022 besloten dat nergens in Amsterdam nog een parkeerduurbeperking van kracht is. ‘Door dit besluit voorkomen we dat ten onrechte naheffingsaanslagen worden uitgeschreven. Op genoemde locaties kan hierdoor weer ‘onbeperkt’ worden geparkeerd’, aldus het schrijven aan de raad. Met andere woorden, de gemeente gaat in alle ’10 cent parkeerzones’ in de stad terug naar het daar geldende reguliere parkeertarief.

Het wegvallen van de parkeerduurbeperking kan leiden tot een toename van de parkeeroverlast in deze gebieden, stelt De Vries in de raadsinformatiebrief. ‘Om ernstige parkeeroverlast te voorkomen worden de 10-cent-tarieven in winkelstraten en bij het Olympiaplein vervangen door het reguliere parkeertarief dat ook in de omgeving van kracht is.’

Verder schrijft de wethouder: ‘Het stopzetten van de parkeerduurbeperking dient in eerste instantie gezien te worden als tijdelijke maatregel. In de aankomende periode onderzoeken we welke (on) mogelijkheden er zijn voor de lokaties waar dit speciale regime gold, welke problemen er mogelijk ontstaan en welke alternatieven overwogen kunnen worden. Hierin worden nadrukkelijk ook de betreffende stadsdelen betrokken. In het vierde kwartaal van 2022 legt het college een voorstel aan de gemeenteraad voor.’

Voor stadsdeel Zuid gaat het om de volgende straten en gebieden:

Van 10 cent naar 6 euro per uur:

Van Woustraat, Zeilstraat, Hoofddorpweg, Ceintuurbaan (tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark) en Ferdinand Bolstraat (tussen Ceintuurbaan en Cornelis Troostplein).

Van 10 cent naar 4,50 euro per uur:

Beethovenstraat (tussen Apollolaan en Stadionweg), Rijnstraat, Maasstraat (tussen Amstelkade en Uiterwaardenstraat) en Scheldestraat. Verder geldt het tarief ook voor het Olympiaplein op de parkeerplaatsen aan de lange oostelijke zijde van de sportvelden (niet aan de huizenkant) tussen Olympiaplein 5-73 oneven.

0 Shares