Bewoners en ondernemers Gerard Doubuurt uitgedaagd om mee te denken over de buurt

Bewoners, ondernemers en bezoekers van de Gerard Doubuurt krijgen de gelegenheid om mee te denken over de openbare ruimte in hun buurt. Stadsdeel Zuid is een participatietraject gestart hiervoor. Doel van het traject is samen een plan voor de openbare ruimte te ontwikkelen. Een plan met zowel maatregelen voor de korte termijn als voor de herinrichting die voor de buurt gepland staat voor 2022.

 Fijn verblijfsgebied

De Gerard Doubuurt is een levendige plek om te wonen, werken en bezoeken. De toenemende populariteit betekent ook steeds meer drukte terwijl de ruimte op straat beperkt is en dat is niet altijd bevorderlijk voor de leefbaarheid. De buurt moet een fijn verblijfsgebied zijn voor al haar gebruikers. Het stadsdeel wil daarom graag samen met bewoners en ondernemers uit de buurt en bezoekers, een plan maken voor verbetering van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte.

 Procesadviesgroep

De buurt ontving deze week een brief met informatie over het traject dat daarmee van start is gegaan. Het stadsdeel roept bewoners en ondernemers op zich op te geven voor een procesadviesgroep. Deze  procesadviesgroep gaat invulling geven aan het definitieve participatieproces. Bijvoorbeeld ten aanzien van de verschillende onderzoeksmiddelen die worden gebruikt om de mening van de buurt en de bezoekers op te halen, zoals een straatlab, een interactieve kaart of een online buurtenquête.

Stadsdeelbestuurder Rocco Piers:  “Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers gaan we een plan opstellen om de openbare ruimte in de buurt te verbeteren. We willen hierbij zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en bezoekers betrekken. We kiezen daarbij voor een vernieuwende vorm, waarbij we ook het proces mede door de buurt laten inrichten. Uiteraard zetten we hier in deze tijden van Corona passende technieken in, zoals online participatie. Dit doen we bovendien  ruim voordat we aan de herinrichting van de buurt beginnen. Samen zetten we ons in voor een mooie en leefbare buurt!”.

0 Shares