Campagne Windalarm voor een rationeel duurzaamheidsbeleid

Actiegroep Windalarm is van plan flink campagne te gaan voeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Windalarm is teleurgesteld dat de plannen voor zeventien windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen nog steeds niet zijn bijgesteld, en gaat vol voor een nieuw stadsbestuur.

Oprichter Naut Kusters van Windalarm kijkt terug op een veelbewogen collegeperiode: “Toen wij in oktober 2020 hoorden van de plannen, zijn we direct begonnen met onderzoek naar het nut en noodzaak ervan.

Dat bleek niet mals: 10 procent van de omwonenden zal ernstige hinder ervaren, de natuur zal schade oplopen, en dat voor een schamele bijdrage van 1 tot 2 procent aan de Amsterdamse energieconsumptie.” Daar komt bij, blijkt uit metingen dat het in verhouding met andere locaties maar matig waait in Amsterdam, waar nog bijkomt dat er een hoogtebeperking is vanwege Schiphol.

Uit een grafiek van plan-MER (milieueffectrapport) blijkt dat alle Amsterdamse zoekgebieden veel impact hebben op grote aantallen inwoners. Bij Sciencepark zullen bijvoorbeeld ruim 4500 mensen overlast gaan ervaren, 40 procent zelfs ernstig. Op het Cornelis Douwesterrein op de noordwestelijke IJ-oever is het aantal ‘gehinderden’ zelfs meer dan 5000. Aan het Noorzeekanaal bij Zaandam wordt de overlast beperkt tot ongeveer 50 mensen. “Maar dat valt niet binnen de Amsterdamse stadsgrenzen en telt dus niet mee voor de Amsterdamse klimaatneutraliteit. Zo leidt een ideologie – klimaatneutraliteit op gemeentelijk niveau – tot overlast voor de eigen inwoners.”

Volgens Kusters kleven er te veel nadelen aan windturbines bij woonwijken en zijn er voldoende alternatieven. “Ook een organisatie als Urgenda erkent dat inmiddels.” Windalarm wilde in gesprek met het stadsbestuur. “We zijn ook al snel met goedkopere alternatieven gekomen. Binnen de stad, met extra grootschalige zon-op-dak, en buiten de stad, met windparken op zee.” De actiegroep vond geen gehoor bij GroenLinks, PvdA en D66, alleen de SP wilde luisteren. “Een door de raad aangenomen motie om de feiten rondom nut en noodzaak samen te onderzoeken, is door het college gewoon niet uitgevoerd.”

Begin 2021 organiseerde Wind-alarm meerdere acties in de stad, in de hoop daarmee een inhoudelijk gesprek over nut en noodzaak af te dwingen. “Dat is steeds maar uitgesteld, tot de ‘reflectiefase’ die de gemeente deze herfst en winter had ingesteld”, zegt Kusters. “En ook daar was het weer eenrichtingsverkeer, waarop 41 bewoners en organisaties op 26 januari uit het overleg zijn gestapt.” Via de stembus wil Windalarm nu alsnog proberen af te komen van het ‘onzalige plan’ om windturbines in Amsterdam te plaatsen. Kusters: “Met redelijke argumenten en dialoog zijn we nergens gekomen. Onze windmolen stemwijzer laat zien dat alle partijen – behalve GroenLinks, D66 en de PvdA – vinden dat windmolens niet bij woonwijken en in Amsterdamse natuurgebieden thuishoren. Links en rechts kunnen mensen op alternatieve partijen kiezen. Wij hopen dan ook dat de huidige coalitie haar meerderheid verliest, en dat daardoor ruimte komt voor een meer rationeel duurzaamheidsbeleid.”

Actiegroep Windalarm gaat de standpunten op weg naar de verkiezingen naar voren brengen met acties, advertenties, billboards en een huis-aan-huis campagne.

0 Shares