Claudia van Zanten geeft haar stadsdeelcommissiezetel terug

Het was onder andere de VVD’er Frits Bolkestein die haar de politiek introk. Maar de VVD van nu is in haar ogen niet meer de VVD van toen. Qua standpunten zit ze bij de partij niet meer op haar plek en qua cultuur voelt ze zich er niet thuis. Dus besloot Claudia van Zanten haar stadsdeelcommissiezetel af te staan.

Bij de VVD ben ik zowel persoonlijk als inhoudelijk de binding kwijtgeraakt”, opent Claudia de uitleg over haar vertrek. “De VVD is de laatste jaren opgeschoven, zoals veel partijen. Er is een gat op rechts ontstaan op gebied van economie en asiel/immigratie en dat vind ik erg jammer.” Ze houdt niet van moddergooien achteraf, dus houdt ze het erop dat ze zich naast de inhoud ook niet thuis voelde bij de partij. “Pas als je actief wordt, leer je de partijcultuur echt kennen. Ik constateerde dat deze niet bij me past. Dan is op een gegeven moment de afweging: blijf je in een ongelukkige relatie of stap je eruit.”

“Frits Bolkestein is een van mijn inspiraties geweest om de politiek in te gaan. Een man met visie, intellect, niet bang om problemen te benoemen en minder populaire uitspraken te doen. Hij beet zich vast in onderwerpen en problemen, waarover hij zich druk maakte.” Die stijl is ook te zien bij Claudia; ook zij beet zich vast in onderwerpen die haar aan het hart gaan.

Een voorbeeld: het stadsdeel Zuid is niet geschikt als locatie voor een erotisch centrum. Daar beet ze zich enorm bevlogen volledig in vast. Zo diende ze in januari, nog voor de bekendmaking van de drie voorkeurslocaties, al een initiatiefvoorstel in tot het houden van hoorzittingen met experts en bewoners, omdat ze ervan overtuigd was dat een van die locaties in Zuid zouden zijn. En organiseerde ze begin maart samen met het CDA en met behulp van 50Plus en Bij1 binnen een week een bewonersbijeenkomst in de RAI, zodat bewoners, scholen en ondernemers hun zorgen konden uiten.

Of ze het gaat missen? “Dat sowieso. Maar op een gegeven moment moet je voor jezelf de afweging maken. Ik heb het als eervol ervaren dat ik dit anderhalf jaar heb mogen doen. Het contact met de buurtbewoners was er al, maar is alleen maar gegroeid. Het is fijn om zo dicht bij medebewoners te staan. En van daaruit te kijken naar ‘hoe we vanuit de politiek iets kunnen doen om de situatie te verbeteren’. “Ik heb het volste vertrouwen in mijn voormalige fractiegenoten Ellis Mulder en Michael Vis. Zij zullen de strijd voortzetten om stadsdeel Zuid schoner, veiliger en leefbaarder te maken”

Door haar vertrek schuift de zetel door naar de eerstvolgende op de VVD-verkiezingslijst, Sebastiaan Hooft. Echter is hij ook geen VVD-lid meer. Hij gaat nu op persoonlijke titel de stadsdeelcommissie in en dus raakt de VVD daar een zetel kwijt. Was het voor Claudia niet een idee geweest om die zetel dan te behouden en zelfstandig commissielid te blijven? Daar is ze heel direct en duidelijk in. “Door de VVD heb ik deze kans gekregen en daar ben ik de partij dankbaar voor. Ik kreeg de kans om in Zuid lijsttrekker en fractieleider te zijn. Zonder de VVD was dit nooit gebeurd. Daarom vond ik het niet meer dan logisch om die zetel terug te geven aan de partij.”

Wil ze haar oud-stadscommissieleden nog iets meegeven? “Ik heb vanaf het begin aangegeven dat ik zoek naar verbinding. Niet verschillen uitvergroten, maar kijken waar we elkaar kunnen vinden.

Dat is vaak gelukt, omdat veel commissieleden van de andere partijen er hetzelfde instonden. Ik hoop dat ze dat vasthouden. Ik hoop ook dat ze zich unaniem blijven verzetten tegen de nu aan- gewezen locaties voor het erotisch centrum

Het erotisch centrum brengt niet alleen het stadsdeel veel schade toe, maar ook de stad zelf, de regio én het land. Denk aan de ontwikkeling van het Zuidasdok en daarmee aan de bereikbaarheid van de stad en de regio, aan de ontwikkeling van het Masterplan RAI (met onder meer het bouwen van woningen en het onder de grond brengen van transport) en aan het (internationale) vestigingsklimaat”.

Ook wil ze iets meegeven: “Als je als Stopera advies vraagt aan het stadsdeel en je krijgt deze na maandenlang serieus, gedegen onderzoek, negeer dit dan niet en doe er iets mee. Alle stadsdeelcommissieleden wonen in Zuid. Die staan het dichtst op de bewoners, de scholen en de ondernemers daar en snappen als geen ander de problemen waar ze tegenaan (zullen) lopen. Neem dat serieus.”

Claudia van Zanten op lijst BBB

Inmiddels is bekend dat Claudia van Zanten op nummer 7 staat van de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamer van BBB. Dit was ten tijde van het interview nog niet het geval, ook niet voor Claudia zelf.

“Ik ben BBB zeer dankbaar voor het vertrouwen en heb zelf ook alle vertrouwen in de partij. Ik vind BBB een authentieke gemeenschapspartij die luistert naar alle inwoners van Nederland: boer én burger. Een partij die algemeen belang boven eigenbelang zet, eerlijk en transparant is, respectvol met anderen omgaat, problemen wil aanpakken vanuit gezond verstand en met haalbare oplossingen komt.”

0 Shares