D66: ‘Verbeter verkeersveiligheid rond basisscholen in Zuid’

D66 Amsterdam Zuid wil dat alle kinderen uit de buurt veilig naar school kunnen lopen of fietsen. “Veel basisscholen in Zuid zijn gelegen aan smalle straten, waardoor de verkeersveiligheid bij de ingang van deze scholen niet altijd geborgd is”, legt stadsdeelcommissielid Erik Schmit (D66) uit. De partij pleit daarom voor een inventarisatie van de verkeersveiligheid rond alle basisscholen van Amsterdam Zuid. Dit in navolging van de voorgenomen aanpassingen bij basisschool De Springstok in de Oude Pijp.

Veiligheid
De fractie van D66 in Zuid stelt voor om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren door meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren voor de ingang van scholen. Dit kan door het aantal parkeerplekken te verminderen. Ook wil de fractie extra ruimte voor groenvoorzieningen bij de ingang van basisscholen. Daarnaast ziet D66 kans om een inrijverbod tijdens start- en eindtijden van de basisscholen in te stellen.

Foto
Bent u ouder, leerkracht, schoolbestuurder of buurtbewoner en vindt u dat de verkeersveiligheid rond de basisschool bij u in de buurt ook verbeterd kan worden? Dan ontvangt D66 graag een foto van de verkeerssituatie rond uw basisschool. De foto kan naar fractie@d66amsterdamzuid.nl. Op basis van uw berichten zal de fractie van D66 Zuid het stadsdeelbestuur vragen actie te ondernemen. Dan kunnen straks alle basisschoolleerlingen van Amsterdam Zuid veilig naar school.

0 Shares