Delen Oud-Zuid beschermd stadsgezicht

Als het aan Amsterdam ligt, heeft de stad er straks drie beschermde stadsgezichten bij. Het college van B en W heeft ‘ja’ gezegd tegen het voorstel van drie erfgoedorganisaties om drie gebieden aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gaat om een deel van Oud-Zuid en West, de Admiralenbuurt en Betondorp.

In Oud-Zuid en West is de Overtoom- en Vondelbuurt ten noorden van het Vondelpark, Concertgebouw- en Museumpleinbuurt en De Pijp met de Amsteloevers. Deze delen van Oud-Zuid zijn kenmerkend voor de Nederlandse stedenbouw tussen 1860 en 1910. Er staan huizen die gebouwd werden voor zowel de ‘gegoede burgerij’ als voor middenstanders en arbeiders. De bebouwing in Oud-Zuid is van hoge kwaliteit en relatief goed bewaard gebleven.

“Als we een stadsgebied beschermen, willen we het historische karakter behouden. Dan hebben we het over de inrichting van een gebied, het stratenpatroon en de manier waarop groen en water in het gebied zijn ingebed. Maar ook hoe de panden staan en de materialen, kleuren en gevels van gebouwen maken een gebied tot een herkenbaar en eigen geheel”, legt de gemeente op Amsterdam.nl uit. “De status van beschermd stadsgezicht betekent niet dat er helemaal niets meer mag of kan in dat gebied. Vernieuwing zoals woningbouw en verduurzaming blijven binnen de gebieden mogelijk. Maar de veranderingen mogen het bijzondere ruimtelijke karakter niet aantasten.”

De plannen liggen tot en met eind mei ter inzage op www.amsterdam.nl/inspraak, waar door bewoners kan worden gereageerd.

0 Shares