Huurdersnetwerk: verbied Airbnb in heel Amsterdam

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders (link) roept het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) de gemeente op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur in de stad. De brief volgt op het voorstel van de gemeente Amsterdam om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden.

‘Teleurstellend’ noemt het HNA het besluit om de verhuur van woonruimte via platforms als Airbnb in slechts drie Amsterdamse wijken te verbieden. Het HNA ziet liever een algeheel verbod en wijst daarbij naar Den Haag, waar zo’n algeheel verbod recent is ingevoerd. Dingeman Coumou, woordvoerder van het HNA: ‘In afwachting van een nieuwe wet voor toeristisch verhuur kunnen gemeenten een totaal verbod invoeren. Den Haag grijpt die kans. Wij begrijpen niet waarom dat in Amsterdam niet gebeurt.’

Het HNA noemt zeven redenen voor een algeheel verbod, waaronder ‘sterk verminderde woningvoorraad voor woningzoekenden’. Met gemiddeld 253 euro per nacht staat Amsterdam bovenaan de lijst van lucratieve vakantieverhuurlocaties in Europa. Ondertussen zijn zestigduizend mensen op zoek naar een woning in Amsterdam. Coumou: ‘Dit valt niet met elkaar te rijmen. Woonruimte is bedoeld om mensen in te laten wonen. Vakantieverhuur is een bedrijfstak geworden en slokt een aanzienlijk deel van de wooncapaciteit op.’

Overlast

Een ander argument is overlast. Het college erkent dat ‘de leefbaarheid van de woonomgeving sterk onder druk staat door het toegenomen aantal toeristen dat in woningen logies vindt’. Maar volgens het HNA wordt het probleem slechts verplaatst door vakantieverhuur alleen te verbieden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en Grachtengordel-Zuid. Coumou: ‘Amsterdam kent nog zeven andere wijken waarin de toeristische druk zeer hoog is en waar de leefbaarheid door bezoekers matig is. De toeristische draagkracht staat ook daar ernstig onder druk.’

Andere argumenten die het HNA noemt zijn de falende handhaving, de monocultuur gericht op toeristen, de onmogelijke bestrijding van het coronavirus door geheimhouding en het stelselmatig overtreden van de wet door de gemeente door verhuur via platforms als Airbnb toe te staan zonder vergunningsplicht. Coumou: ‘De stad verdient een algeheel verbod op vakantieverhuur. We verwachten niets minder dan een herzien voorstel.’

Over het HNA

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) behartigt de belangen van álle Amsterdamse huurders, huidige én toekomstige; zowel in de sociale als de commerciële sector. De belangenbehartiging richt zich op individuele huurders, huurdersorganisaties en huurdersgroepen, en op groepen van huurders en organisaties die mede de belangen van huurders vertegenwoordigen.

0 Shares