Komt er een buurtreferendum over de Willibrordusgarage?

Zowel D66 en GroenLinks willen inzetten op een buurtreferendum over de Willibrordusgarage in de Pijp. Met de komst van de parkeergarage is in 2017 al door de gemeenteraad ingestemd. Echter blijft de uitvoering vast zitten door budgettaire en politieke redenen. De buurt kan met een sterke stem voor óf tegen de garage het proces uit de impasse halen. ‘‘Het plan zit al jaren vast. De buurt zou door middel van het uitspreken van een voorkeur het plan weer in beweging kunnen brengen. Daarmee kunnen we eindelijk beginnen met de ontwikkeling of de stekker eruit trekken.’’ Aldus bovenstaande partijen.

De Willibrordusgarage: een vastgeroest dossier
In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van de parkeergarage. De garage heeft als doel de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de buurt te vergroten. Met de bouw van deze garage kunnen er 216 tot 266 parkeerplekken weggehaald worden van het plein en de omliggende straten. Tijdens de participatie voorafgaand aan het besluit hebben bewoners uitgebreid meegesproken en was een meerderheid voor het plan, maar er was ook flinke tegenstand. Raadslid Jan-Bert Vroege (D66): ‘‘Het klinkt als een uitstekend besluit. Meer leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de buurt en de auto’s van de straat. Ook de buurt heeft meegesproken en er bleek breed draagvlak te zijn voor de plannen. Toch zit het dossier al sinds 2018 vast en wil het niet van de grond komen. Om de bewoners en alle betrokkenen duidelijkheid te geven willen we deze impasse doorbreken met een referendum.’’

Peiling animo Willibrordusgarage
De overheid dient betrouwbaar en voorspelbaar te zijn. Door deze impasse weten bewoners niet waar ze aan toe zijn. Om het project uit de impasse te halen willen D66 en GroenLinks een buurtreferendum. Deze kan het best tijdens de aanstaande stadsdeelcommissie verkiezingen plaatsvinden in maart 2022. Echter is het referendum geen instrument van de gemeenteraad maar enkel van bewoners. Daarom zal er een gezaghebbende draagvlakpeiling komen waarbij het college zich van te voren bindt aan de uitslag: de facto een buurtreferendum. Raadslid Ernsting (GroenLinks): ‘‘Met een buurtreferendum kunnen we het proces een slinger geven. Iedereen wil betere straten met meer ruimte voor mensen. Ik denk echter dat een dure garage daar niet voor nodig is in een stad die autoluw wil worden. Als de buurt zich voor óf tegen de komst van een garage uitspreekt dan kunnen we eindelijk dit bouwproject stoppen danwel heropstarten én in beide gevallen in elk geval aan de slag gaan met verbetering van de openbare ruimte. Dat is voor alle betrokken beter dan de huidige onduidelijkheid en onzekerheid.’’

0 Shares