Piet Heintunnel 15 maanden afgesloten voor renovatie

De Piet Heintunnel gaat van 25 juni 2021 tot en met uiterlijk 30 september 2022 dicht voor al het verkeer, behalve voor tram 26. Een ingrijpende operatie die overlast gaat veroorzaken. Het advies is een reisalternatief te kiezen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets of een deelscooter.

De tunnel is bijna 25 jaar oud, technische installaties zijn sterk verouderd en worden vervangen. Onder meer de vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen worden aan- gepakt. Ook krijgt de tunnel een nieuwe bediening en besturing, die moet worden geïnstalleerd en getest. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal, maar kan pas in de praktijk worden gedaan als de andere werkzaamheden aan de tunnel klaar zijn.

Naast twee tunnelbuizen voor het wegverkeer heeft de tunnel ook een tunnelbuis voor de tram. Dat maakt het nog ingewikkelder, omdat de installaties van alle tunnelbuizen zijn verbonden. Om tram 26 tijdens de renovatie te kunnen laten rijden, worden de installaties aangepast en wordt er een veilige vluchtroute voor tramreizigers gecreëerd. Alles bij elkaar maakt dat er een periode van 15 maanden nodig is voor de totale renovatie van de tunnel.

Het geeft geen voordeel om altijd ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door te werken, omdat de tunnel daardoor niet sneller open kan. De ontwikkeling van de software voor de nieuwe bediening en besturing van de tunnel kan namelijk niet meer worden versneld dan al is gedaan met de inzet van een digitaal testcentrum. En zonder de nieuwe bediening en besturing kan de tunnel niet open.

Het is niet mogelijk de renovatie per tunnelbuis uit te voeren. Om een tunnel open te houden, moeten namelijk de veiligheidsinstallaties werken. Bijvoorbeeld de benodigde ventilatie van de tunnel. De installaties van beide tunnelbuizen voor het wegverkeer zijn met elkaar verbonden en kunnen niet per tunnel- buis worden bediend. Omdat deze installaties worden vernieuwd, kan de tunnel dus niet in één richting openblijven. Ook moet er altijd een veilige vluchtroute zijn voor tramreizigers. Die loopt tijdens de renovatie via de zuidelijke tunnelbuis voor wegverkeer.

Op een aantal weekenden na blijft tram 26 tijdens de werkzaamheden rijden. Als de tram niet rijdt, zet GVB pendelbus 76 in. Deze stopt bij alle tramhaltes en bij een extra halte bij het Rietlandpark. Omdat de tunnel dicht is, rijdt de bus een alternatieve route via de Amsterdamsebrug, Zeeburgerdijk en Panamalaan naar de Piet Heinkade en vervolgt dan de gebruikelijke route.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanaf A10 omgeleid via de afslagen S112 (Gooiseweg) en S116 (Nieuwe Leeuwarderweg/ IJtunnel). Daardoor kan de reistijd vooral in de spits flink oplopen. Ook op andere plekken in de stad kan het drukker worden door verkeer dat een andere weg zoekt. Daarom is het advies een andere reismogelijkheid te kiezen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of een deelscooter. Hiervoor zijn kennismakings- en kortingsacties opgezet.

Alle informatie hierover is te vinden op www.amsterdambereikbaar.nl.

Informatie over de renovatie van de Piet Heintunnel staat op www.amsterdam.nl/pietheintunnel.

Iedereen met vragen of opmerkingen kan een mail sturen naar www.tunnels@amsterdam.nl of bellen naar 020 470 4070 (van 9.00 – 17.00 uur).

0 Shares