Sam Altena, politiek ‘groentje’ op links, gedreven, maar vooral ook enthousiast

Sam Altena, 23 jaar en sinds 12 februari van dit jaar lid van de stadsdeelcommissie Zuid namens GroenLinks. Geboren en getogen in De Pijp. Fervent voorstander van jongerenparticipatie in de (lokale) politiek, waarvoor hij zich dan ook serieus gaat inzetten. En verder: gedreven, gemotiveerd, maar vooral ook enthousiast.

Zie hier in enkele zinnen het profiel van de jongste loot aan de boom die stadsdeelcommissie Zuid heet. Maar Sam Altena is veel meer dan een ‘groentje’ in het politieke spectrum van stadsdeel Zuid. Hij is een Amsterdammer in hart en nieren, heeft ‘dat speciale, moeilijk te omschrijven gevoel’ met de stad. ”Waar ik ook ben geweest, als ik terugkom in Amsterdam, ben ik weer thuis”, zegt Altena. Hij studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zit in de afrondende fase van zijn studie rechten en heeft al een bachelor geschiedenis op zak. Maar bovenal is hij iemand die al een aantal jaren een diepgaande politieke interesse heeft ontwikkeld. En niet (alleen) omdat zijn vader begin deze eeuw jaren achtereen deel uitmaakte van stadsdeelraad Zuid. Sam was, zegt hij, destijds nog te jong om dat bewust mee te maken.

Nee, die politieke belangstelling kwam met de jaren. “Ik ben opgegroeid in De Pijp. Ik heb de buurt tijdens mijn puberteit en middelbare schoolperiode zien groeien, populair zien worden en ook behoorlijk zien veranderen, zowel in positieve als negatieve zin. Het is een geweldige buurt. Maar ik zie ook de toenemende drukte, de veranderingen en de effecten hiervan op de buurtbewoners en de overlast die het met zich meebrengt. Ik weet uit ervaring, dat heb ik wel van mijn vader meegekregen, dat je hier als bewoner lokaal invloed op kunt uitoefenen. Daarom heb ik me in 2017 voor de lokale verkiezingen aangemeld voor de kandidatenlijst van GroenLinks. Om invloed te krijgen.”

Nu twee jaar later krijgen zijn politieke aspiraties vorm in deelname aan de stadsdeelcommissie Zuid. Hij neemt de plaats in van Maaike Stevens-Leusink, die haar functie neerlegt. Combineren van gezinsleven, werk en politiek werd haar te veel. Vrienden van hem waren verbaasd. “Sommige vrienden, maar zeker een groot aantal leeftijdsgenoten van mij kennen het bestaan van de stadsdeelcommissie niet eens, laat staan dat ze weten wat het instituut doet. Als ik ze dan uitleg hoe het werkt, kijken ze er toch anders tegenaan”, vertelt Altena. “Ik weet van mijn vader dat een stadsdeelcommissie best invloed heeft. Mijn pa was er altijd positief over, en heeft zelf ervaren dat het stadsdeelbestuur best wel wat gedaan kon krijgen.”

Oké, hij beseft dat de stadsdelen na de laatste lokale verkiezingen veel invloed hebben moeten prijsgeven. Leden van het dagelijks bestuur worden niet meer gekozen, maar aangewezen door de Stopera. Toch is Sam van mening dat de stadsdeelcommissie een nuttige bijdrage kan leveren, omdat ze midden in de wijk staat. “We kunnen misschien niet het hele beleid omgooien, maar staan wel dicht bij de bewoners. Daarop baseren we ons advies, waarmee het dagelijks bestuur aan de slag kan en dat doen ze ook. Voor veel Amsterdammers is de centrale gemeenteraad een ver-van-mijn-bed-show, terwijl in de stadsdeelcommissie mensen zitten die uit de wijk komen.”

Altena is zelf ook geen voorstander van het nieuwe systeem, maar je kunt er wel wat van maken, vindt hij. Het is politiek op wijkniveau. “Bij bijeenkomsten van de stadsdeelcommissie in de wijk komen best veel bewoners. Vaak ouderen en mensen met acute problemen, maar ze zijn er. Je merkt dan dat mensen zich prettig voelen bij mensen die weten hoe de wijk in elkaar zit. In de Stopera zul je dat niet tegenkomen.” Gehoord worden is volgens de jonge politicus dan ook de kracht van de stadsdeelcommissie. “Ga inspreken in de Stopera en je krijgt amper twee minuten, terwijl raadsleden meer bezig zijn met de voorbereiding van een debat of op hun mobieltje zitten. Of je tijdens een inspraakavond bij de stadsdeelcommissie nu vijf of twintig minuten praat, er wordt naar je geluisterd”, weet hij.

Jongerenparticipatie ziet hij als een van zijn belangrijkste missies. Via het platform Stem van Zuid, waar al meerdere initiatieven zijn ontstaan, is Sam daar al mee bezig. “In de Diamantbuurt is bijvoorbeeld een heel actieve jongerengroep te vinden. Een gemêleerde groep met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Dat wil ik meer gaan uitbouwen en ook elders meer met jongeren gaan zitten door ze op te zoeken. Jongeren zijn vaak op straat, fietsen door de wijk en zijn regelmatig in de parken te vinden. Zij komen van alles tegen, zien problemen en weten waar dingen kunnen worden verbeterd. Dus zeg ik ‘als je wat te melden hebt of je wilt iets inbrengen, kom dan naar de openbare vergaderingen en spreek in’. Iedereen ergert zich wel eens aan iets of heeft en een goed plan om de buurt te verbeteren. Daarom wil ik meer jongeren naar de inspraakavonden trekken.”

De GroenLinks’er wil bijvoorbeeld ook met andere twintigers van de staddeelcommissie naar scholen toe om de rol van de stadsdeelcommissie uit te leggen. “Neem het ROC naast het stadsdeelkantoor, laten we daar maar eens gaan uitleggen wat we in dat kantoor doen waar ze vanuit school de hele dag op uitkijken.” Ziet hij zichzelf dan als een jongerenvertegenwoordiger in de stadsdeelcommissie? Nee, hij staat voor de hele wijk, voor meer veiligheid, meer inclusiviteit en meer leefbaarheid. Hij is alleen van mening dat jongeren minder betrokken zijn bij de besluitvorming en dat is jammer, want zij hebben volgens Altena vaak wel goede ideeën en plannen voor de stad.

Ja, hij weet dat bewoners van Zuid sowieso enorm betrokken zijn bij wat er in de buurt gebeurt. Toch wil hij ze meegeven vaker langs te komen op inspraakavonden. “E-mail, schrijf of zoek contact met de stadsdeelcommissieleden. 80 misschien wel 90 procent van de buurtbewoners is het met ideeën van anderen eens, maar weten ze dat niet van elkaar omdat ideeën niet worden geuit. Natuurlijk zijn er genoeg onderwerpen waarover verdeeldheid heerst, maar mensen zijn het vaker met elkaar eens dan ze van elkaar weten. Kom daarom naar de stadsdeelcommissievergaderingen. Er is geen andere plek waar je zo kleinschalig je zegje kunt doen over zaken waar je elke dag mee te maken hebt.”

Foto: Sam Altena en Maaike Stevens-Leusink bij de overdracht van de stoel in de stadsdeelcommissie.

0 Shares