Architecten Amsterdamse school waren pure baksteenkunstenaars

Amsterdam stond in de beginjaren van de vorige eeuw voor de opgave veel woningen te bouwen. Ook wilde men mooie buurten met voorzieningen zoals scholen en winkels en…kunst.

De architecten van de Amsterdamse School hadden plezier in het bouwen met baksteen. Ze combineerden metselverbanden en werkten met verschillende kleuren en maten. De architecten waren baksteenkunstenaars en zochten naar manieren om met de rechte basisvorm van de baksteen extra vormen te maken. Zo zie je vaak charmante patronen waar een scheef of naar buiten stekende baksteen een spannende afwisseling zijn en zelfs mooi schaduwen trekken. Ze wisten zelfs golvende vormen te scheppen zoals op de spectaculaire ronde hoek van de Burgemeester Telegenstraat en de P.L.Takstraat.

Deze bebouwing maakt deel uit van het Dageraadcomplex dat gebouwd is door de architecten Piet Kramer en Michel de Klerk. Zij hechtten belang aan goede en mooie woningen, waarbij ook de straat zorgvuldig werd ontworpen. Dit was de plek waar de arbeiders met kunst in aanraking konden komen. Deze mensen kwamen niet in Musea en de Sociaal Democraten vonden het belangrijk dat zij in aanraking met kunst konden komen. Wethouder Wibaut was zelfs voorzitter van Kunst voor het Volk.

De wondere vormen en kunsttoepassingen van deze arbeiderswoningen ademen het idealisme van de jaren twintig uit. De ronde hoek wordt aan twee kanten van de straat gesierd door beelden van baksteen. Het lijkt alsof de beelden zijn ingemetseld en als het ware uit de gevel tevoorschijn komen. Ze zijn echter door een beeldhouwer ontworpen.

Prijsvraag

Welke beeldhouwer heeft deze beelden gemaakt? En welke figuren ziet u? Mail uw antwoord naar info@hetschip.nl. Er liggen tien prijzen klaar.

Museum De Dageraad

Burgemeester Tellegenstraat 128

Openingstijden donderdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur.

Om 13:30 en 15:30 kunt u aansluiten bij de rondleiding en om 14:30 is de rondleiding Engelstalig.

0 Shares