Beterburen zoekt tolken voor ondersteuning bij bemiddeling

Vrijwilligersorganisatie Beterburen Buurtbemiddeling is op zoek naar mensen die een andere taal dan het Nederlands machtig zijn. Zij gaan bemiddelaars ondersteunen die buren begeleiden die er onderling niet meer uitkomen bij meningsverschillen, en zich door taalproblemen niet goed kunnen uiten.

Duizenden inwoners hebben de afgelopen zeventien jaar gebruik gemaakt van de gratis dienst buurbemiddeling van Beterburen en konden zo onder begeleiding van onze gecertificeerde buurtbemiddelaars tot een oplossing komen voor hun probleem. Het werkgebied is Amsterdam, Amstellandgemeenten, de Zaanstreek, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland.

Er komt een extra probleem bij als beide partijen niet dezelfde taal spreken of een van beiden de Nederlandse taal niet machtig is. Met de hulp van tolken denkt de organisatie sneller en beter iedereen te kunnen helpen om samen het gesprek over oplossingen met elkaar aan te gaan. De tolk bij Beterburen is de verbinder in taal en zorgt ervoor dat mensen die met elkaar een probleem bespreken elkaar kunnen verstaan.

De tolk ondersteunt de bemiddelaars om hun werk zo goed mogelijk te doen en is de schakel die de communicatie mogelijk maakt. Hij of zij tolkt bij de bemiddelingsgesprekken tussen de beide buren en de bemiddelaars. Beterburen zoekt mensen die naast Nederlands zich kunnen uiten in de Arabische talen, Tigrinya, Koerdisch, Farsi en Turks, maar ook andere talen zijn welkom. Deze functie is ook voor statushouders en mensen met een verblijfsvergunning geschikt.

Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor mensen die wonen in (de omgeving van) Amsterdam. Begeleiding en training wordt door Beterburen verzorgd. Na een selectiegesprek volgt de basistraining Buurtbemiddeling, waarmee het hele proces en onze werkwijze duidelijk wordt gemaakt. Daarmee kun je als buurtbemiddelaar aan de slag, maar Dit is niet verplicht.

Daarnaast wordt een eendaagse training Tolken bij Buurtbemiddeling gegeven. In deze training leer je hoe te vertalen in een vaak emotioneel beladen gesprek tussen buren die tot een oplossing willen komen voor hun probleem. Twee bemiddelaars begeleiden dit gesprek en jij bent erbij om te vertalen tussen alle aanwezigen. Twee keer per jaar ontvang je intervisie met je eigen groep.

De uitgebreide vacature staat op www.beterburen.nl. Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Marloes Slagter of Jeanine de Koster: 085-9022810.

0 Shares