Bij VITA Valerius, het trefpunt in Oud Zuid, staat aandacht en ontmoeting centraal.

Speciale themabijeenkomsten voor buurtgenoten die gezondheidsklachten ervaren.

Bijna verstopt achter de voordeur van huisnummer 6 aan het Valeriusplein, zit een organisatie die best even voor het voetlicht mag worden gehaald: VITA Valerius. Geen wijkcentrum of buurthuis, maar een plek waar hulpvragen aan de juiste hulpverlener worden gekoppeld.

VITA Valerius is onderdeel van Kuria, dat sinds 1992 palliatieve (terminale) zorg biedt in de laatste levensfase onder meer in het hospice en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. Daarnaast wordt er Buddyzorg geboden aan mensen met een ongeneeslijke ziekte in de thuissituatie in Amsterdam. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers bieden sociaal/emotionele ondersteuning. VITA Valerius is een nieuw initiatief van Kuria.

In 2017 werden plannen gemaakt om een extra dienst aan te bieden vanuit Kuria waarbij ontmoeting en informatie voor buurtbewoners het uitgangspunt was. VITA Valerius is in het leven geroepen naar aanleiding van de vraag van de gemeente om mee te denken in de problematiek eenzaamheid. De prachtige locatie was al voor handen, Valeriusplein 6. Op 20 december 2017 is VITA Valerius geopend door Marijn van Ballegooijen, (voormalig) portefeuillehouder voor Sociale Zaken, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuid en Jaap Gootjes, algemeen directeur van Kuria.

VITA Valerius organiseert themabijeenkomsten voor buurtgenoten die gezondheidsklachten ervaren. De informatieve momenten worden verzorgd door professionals uit de sector zorg en welzijn. “Intussen merken we dat hier buurtgenoten op afkomen die het gevoel hebben er alleen voor te staan”, aldus de organisatie. “Precies de doelgroep die wij voor ogen hadden. Doordat we inspelen op vragen van bezoekers en daar onze agenda op aanpassen worden krijgen bezoekers het gevoel dat zij hier gehoord worden. Er is bovendien tijd voor een persoonlijk gesprek en staat de koffie altijd klaar.”

De bijeenkomsten zijn kleinschalig waardoor er veiligheid is en bezoekers krijgen alle ruimte om hun vragen te stellen. Diverse onderwerpen komen hier voorbij: Zorgen rondom een gedwongen verhuizing; Pijnbestrijding; Intimiteit bij ziekte; Donorregistratie; gezond ouder worden; Positief denken; Info over Ziektebeelden en nog veel meer. De informatie wordt verstrekt met een gesloten beurs.

“We zijn geen buurthuis of activiteitencentrum. VITA Valerius wil het bewustzijn bij bezoekers vergroten, informatie verstrekken zodat bezoekers zelf eventuele vervolgacties kunnen uitzetten. Hiermee lijken we een brug te slaan tussen de hulpvragen en de hulpverleners. Vrijwilligers van het Vondeldorp Informatie Punt (die ook aanwezig zijn) hebben adressen en telefoonnummers beschikbaar voor verwijzingen en op die manier is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de organisaties.”

Maandelijks staat er een thema met diverse onderwerpen op het programma. Zo stond februari in het teken van: de Moeite waard – 26 februari: als eenzaamheid over gaat in vereenzaming onder leiding van een eenzaamheidsdeskundige. In maart en april zijn de thema’s respectievelijk Onze Zorg en Als je niet meer beter wordt. Iedereen kan zich melden bij VITA Valerius, waar deskundige medewerkers de juiste professional te zoeken. Er worden ook onderwerpen herhaald. Een indruk van de besproken onderwerpen: medicatie, zielepijn, delier, depressie, donorregistratie, eenzaamheid, euthanasie, hersenfuncties, zingeving, omgaan met pijn, palliatieve zorg, fit blijven, gezonde voeding.

Bij VITA Valerius, het trefpunt in Oud Zuid, staat aandacht en ontmoeting centraal. Onder het genot van koffie of thee met een lekkernij is er volop gelegenheid om met buurtgenoten kennis te maken en/of te praten met vrijwilligers. Iedereen is welkom van 10.30 uur tot 12.30 uur. Om 11.00 uur start het informatief moment. Uiteraard is dit alles voor alle leeftijden.

Meer informatie: www.vitavalerius.nl

0 Shares