Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase

Campagne voor de wilde bij, bij u in de buurt. 

De wilde bij heeft het moeilijk; bijna de helft van de Nederlandse soorten wordt met uitsterven bedreigd. In Amsterdam wordt hard gewerkt om het tij te keren. Ook GroeneBuurten en de Bee Foundation slaan de handen ineen om de bijen (en andere insecten) weer volop kansen te bieden in onze stad. Bewoners spelen een belangrijke rol, namelijk door van hun tuin, balkon of park om de hoek een wilde bijenoase te maken.

In het nieuws verschijnen vooral alarmerende berichten over de sterfte onder de honingbij. Toch is de achteruitgang van de wilde bij niet minder dramatisch, integendeel zelfs. In Nederland komen naast de honingbij ruim driehonderd wilde bijensoorten voor, en al die bijen zijn cruciaal voor ons voedsel vanwege hun rol bij de bestuiving van planten, bloemen en bomen. Helaas wordt bijna 50 procent van die wilde bijen nu met uitsterven bedreigd.

Reden voor GroeneBuurten om zich in te zetten voor het voortbestaan van de wilde bij in de stad. Samen met de Bee Foundation organiseren zij de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase. Hiermee worden verspreid door de stad samen met bewoners voedselbronnen gecreëerd met inheemse planten. Gezamenlijk worden dit bijenlinten door de stad. En dat is hard nodig, aangezien bepaalde soorten wilde bijen maximaal 200 meter kunnen vliegen voordat ze weer voedsel nodig hebben. Ook vlinders, hommels en zweefvliegen profiteren van de inheemse begroeiing.

Het mooie is dat het op sommige plekken in de stad al iets beter gaat met de biodiversiteit. Dankzij verschillende maatregelen nemen hier de insectenaantallen weer toe. De stadsecoloog Remco Daalder ziet het gebeuren. Het helpt dat groenbeheer geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt, maar ook bloeiende geveltuintjes van stadsbewoners spelen een belangrijke rol. Met Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase wordt hier een extra impuls aan gegeven.

De aardigheid is dat betrokken gemeenteambtenaren aan de oorsprong van de campagne staan. Zij doneerden in december 2018 namelijk de waarde van hun kerstpakket aan de Bee Foundation, die dit nu via GroeneBuurten weer ten goede laat komen van de stad. En groenbeheer van de Gemeente is weer nauw betrokken bij de uitvoering.

De meerjarige campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Zo krijgen de oevers in het Vondelpark een insectvriendelijke make-over en zullen bewoners van de stad op verschillende manieren gemotiveerd worden om hun tuinen te vergroenen met inheemse planten. Er zijn voor hen gratis plantenpakketten, een lezing en de verkiezing van de bijvriendelijkste (gevel)tuin. Bij de start ligt de focus op Amsterdam Zuid, het werkgebied van GroeneBuurten. Uiteraard kunnen bewoners uit andere stadsdelen wel meedoen aan de activiteiten. In volgende jaren worden de pijlen gericht op andere delen van de stad.

 

 

 

 

2 maart:  Startsein van de Campagne ‘Amsterdam Zoemt, Creëer een bijenoase’

Sonne Copijn van de Bee Foundation en Wilde-bijen-expert Arie Koster geven het startsein voor de campagne tijdens een interactieve avond. Bewoners krijgen er antwoord op de vragen: Welke soorten wilde bijen leven er in uw buurt, en wat is het belang daarvan? Hoe kunt u ervoor zorgen dat wilde bijen weer kansen krijgen in deze versteende stad? Aan het einde van de avond kunnen bewoners zich inschrijven voor de actie ‘Planten(pakketten) voor wilde bijen’.

De Coenen, Joh.M. Coenenstraat 4, 19:15-22:00 uur

2 t/m 29 maart Actie ‘planten voor wilde bijen’

Amsterdammers kunnen de hele maand maart een gratis plantenpakket aanvragen met inheemse vaste planten. Iedereen met een (gevel)tuin, balkon of buurttuin kan meedoen. Al die vergroende plekken samen zullen stepping stones in de bijenlinten door de stad vormen. Heel belangrijk, want bepaalde soorten wilde bijen kunnen maximaal 200 meter vliegen voordat ze weer voedsel nodig hebben. Deelnemers aan de informatieavond van 2 maart hebben lichte voorrang bij de toekenning van de plantenpakketten.

11 en 12 maart Natuuroevers beplanten in Vondelpark

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de diversiteit aan insectvriendelijke flora in het Vondelpark te verhogen. Toch zijn er nog genoeg plekken om uit te breiden. In het kader van de campagne ‘Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase’ wordt de vegetatie op de oevers aangepakt. Verschillende inheemse moerasplanten krijgen een plek aan de waterkanten, met behulp van vrijwilligers en schoolkinderen. Tijdens twee werkochtenden zullen onder andere dotterbloemen en kattenstaarten worden geplant.

Op woensdag 11 maart van 10.00-12.30 uur worden de slootkanten tussen de Koeien- en Schapenweide beplant. Donderdag 12 maart van 10.00-12.30 uur worden de oevers van de waterval naast de Vondelbrug (parkingang Van Baerlestraat) onder handen genomen.

18 april Overhandiging ‘Planten voor Wilde Bijen’

Op zaterdag 18 april worden de inheemse plantenpakketten van de actie ‘Planten voor wilde Bijen’ overhandigd. Op een nog bekend te maken tijdstip en locatie kunnen alle bewoners die zich inschreven, langskomen voor de ontvangst van hun bijenvoedselbank. De middag zal opgeluisterd worden met hapjes en drankjes.

Mei – juni Verkiezing mooiste insectvriendelijke geveltuin van het jaar.

Welke tuinen winnen de titel van mooiste insectvriendelijke (gevel)tuin van het jaar? Iedereen uit Amsterdam Zuid kan meedoen. Nomineer uw eigen tuin of die van een ander. GroeneBuurten-vrijwilligers beoordelen samen met enkele experts de inzendingen. Misschien hoort uw (gevel)tuin ook wel bij de winnaars!

17 juni Feestelijke prijsuitreiking mooiste insectvriendelijke (gevel)tuinen

Op 17 juni is het zover: dan worden de winnaars bekend gemaakt van de meest insectvriendelijke (gevel)tuinen van Amsterdam. Tijdens een feestelijke avond worden de prijzen uitgereikt.

Aanmelden voor de activiteiten via info@groenebuurten.nl. Voor meer informatie kijk op de websites https://groenebuurten.nl/amsterdam-zoemt-creeer-een-bijenoase en www.bijenoase.nl

0 Shares