Brief burgemeester Halsema over het coronavirus 17 maart

 

Lees hier de brief van burgemeester Halsema van 17 maart 2020 over de aanpak van het coronavirus in Amsterdam-Amstelland.

Beste Amsterdammers,

Het kabinet neemt extra maatregelen tegen het coronavirus. Met deze brief bericht ik u over de gevolgen voor de regio Amsterdam-Amstelland. Het coronavirus is niet langer alleen een medisch probleem. De maatregelen hebben grote gevolgen voor ons openbare leven.

Zoals u weet kunnen kinderen voorlopig niet meer gewoon naar school of naar de kinderopvang. Dit zal het dagelijkse leven voor veel ouders en kinderen de komende tijd ingrijpend veranderen. Opvang overdag is alleen mogelijk als ouders een ‘vitaal beroep’ hebben (bijvoorbeeld als zij in de verpleging of bij de politie werken). Scholen en kinderdagverblijven doen hun uiterste best om opvang zo goed mogelijk te regelen, maar het kan even duren voordat alles op orde is. Ouders met vragen kunnen het beste contact opnemen met de school of het kinderdagverblijf. Op veel scholen wordt er onderwijs op afstand georganiseerd voor kinderen die thuis zitten, als eerste voor groep 8 in het basisonderwijs en eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Daarnaast heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze zijn opgenomen in een noodverordening die geldt voor de hele veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, dat zijn de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Annstel en Uithoorn.

  • Bijeenkomsten van meer dan honderd personen zijn verboden. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Dit verbod is niet van toepassing op het openbaar vervoer, winkels zoals supermarkten en warenhuizen en in gebouwen van overheidsinstellingen en zorginstellingen.
  • Alle restaurants/cafetaria’s zijn dicht, publiek mag daar niet samen komen. Keukens van eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend openblijven voor afhalen en bezorgen. Vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee.
  • Voor gelegenheden met een dubbele functie (zoals boekwinkels met cafetaria) geldt dat daar geen eten of drinken mag worden genuttigd.
  • Hotels mogen alleen eten serveren aan gasten die er overnachten.
  • Coffeeshops mogen uitsluitend open zijn voor afhaal.
  • Sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden en sauna’s moeten gesloten blijven;
  • Inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, of waar bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden moeten gesloten blijven.

Bij overtreding van de regels zal de gemeente handhaven, zo nodig met behulp van de politie. We nemen overtredingen zeer serieus aangezien deze een risico voor de volksgezondheid opleveren.

lk realiseer me hoe ingrijpend deze maatregelen voor u zijn. Horeca, theaters, poppodia, musea en grote publieksevenementen zorgen elke dag voor leven op straat en in de buurt. Nu zien ondernemers en instellingen hun inkomsten drastisch dalen. Zij maken zich grote zorgen over hun toekomst.

De regio inventariseert de economische gevolgen voor ondernemers en gaat na hoe de negatieve gevolgen kunnen worden beperkt. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ondernemers- en brancheverenigingen als VNO/NCW, de ORAM en KHN. Ook is er nauw contact met de betrokken ministeries omdat veel hulp landelijk zal worden georganiseerd, zoals door de regeling werktijdverkorting en de mogelijkheid om uitgesteld belasting te betalen.

De aandacht van de gemeente, huisartsen en de GGD gaat uit naar kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen in zorginstellingen, dak- en thuislozen en vreemdelingen in de opvang. Iedereen in de zorg werkt hard en onvermoeibaar door, vooral in de ziekenhuizen waar de druk nu hoog is. Al deze mensen verdienen onze steun.

Hoewel de zorgen groot zijn, tonen veel inwoners veerkracht en solidariteit. Er zijn voorbeelden van burgerinitiatieven, veel mensen bieden vrijwillig hulp aan anderen, of het nu ouderen, daklozen of ouders met schoolgaande kinderen zijn. De komende maanden zal de strijd tegen het coronavirus veel van ons allemaal vergen. We zullen voorzichtig moeten zijn met onze sociale contacten maar ook naar elkaar om moeten kijken en samen degenen die het kwetsbaarst zijn beschermen en helpen.

Mijn hart gaat uit naar de inwoners die besmet zijn en thuis in isolatie zitten of in het ziekenhuis liggen. En ik wens u allen veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Femke Halsema
Voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Voor vragen kunt u bellen met het landelijke telefoonnummer 0800 — 1351.

0 Shares