Buurtbijeenkomst over erotisch centrum op dinsdag 7 maart

De oppositiepartijen in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Zuid slaan de handen ineen en organiseren een buurtbijeenkomst over de mogelijke komst van een erotisch centrum in het stadsdeel.

De fracties van VVD, CDA, 50Plus en BIJ1 in Zuid nodigen bewoners, lokale ondernemers en overige betrokkenen uit om hun meningen, zorgen en suggesties te uiten op dinsdagavond 7 maart in de RAI. “We merken dat veel buurtgenoten zich ernstige zorgen maken over het idee hier een grootschalig bordeel neer te zetten,” zegt Claudia van Zanten, fractievoorzitter van de VVD in Zuid. “We horen graag wat er speelt en welke vragen we kunnen voorleggen aan de verantwoordelijk bestuurders.”

Op 16 februari maakte de gemeente de drie voorkeurslocaties bekend voor een erotisch centrum met honderd peeskamers. Eén locatie bevindt zich in Noord en twee locaties zijn in de buurt van de RAI: De Groene Zoom (het pad tussen het nhow-hotel en het Beatrixpark) en de ‘lus’ van de afrit S109 (naast het Amstelpark in Buitenveldert).

Eind april of begin mei moet de stadsdeelcommissie Zuid een positief danwel negatief advies geven over deze locaties aan het college van burgemeester en wethouders. In het najaar van 2023 zal het college een besluit nemen over de locatie. Naar verwachting zal de gemeenteraad in 2024 vervolgens een definitieve keuze maken.

Hoorzitting

Alle partijen in de stadsdeelcommissie Zuid zullen naar aanleiding van een unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van VVD, D66, CDA en 50Plus op een later moment nog een hoorzitting organiseren. ‘Oorspronkelijk zou deze bewonersbijeenkomst daar onderdeel van zijn, maar de coalitiepartijen vonden het opeens toch te kort dag. Op 15 maart zijn namelijk de Provinciale Statenverkiezingen, dat speelt misschien mee,’ vermoedt Jurriaan Limburg van het CDA.

Bijeenkomst

“We hebben op korte termijn een zaal kunnen huren in de RAI en hopen dat buurtbewoners zich vrij voelen om te komen zeggen wat zij op hun hart hebben. Wij zullen alle input zeer serieus nemen,” aldus 50Plus-fractievoorzitter Paul Beving.

Vanwege de verwachte belangstelling is de spreektijd per persoon drie minuten. “Dat is kort, maar we willen zo veel mogelijk mensen horen. Desnoods organiseren we een tweede bijeenkomst. Er lijkt genoeg animo,” zegt Glenda Vijzelman van BIJ1.

Buurtbijeenkomst erotisch centrum

Dinsdag 7 maart 2023

RAI Amsterdam (Europaplein 24)

Zaal G102-G103, ingang G (binnenplaats)

Inloop 18:30 uur; aanvang 19.00 uur

Onderstaand artikel komt uit wijkkrant ZUID! van 21 februari:

VVD en CDA in Zuid: ‘Erotisch centrum schaadt ons stadsdeel’

Amsterdam-Zuid staat maar liefst twee keer op de lijst van drie voorkeurslocaties voor een erotisch centrum: aan de zuidzijde en noordzijde van het A10-viaduct over de Europaboulevard. Een zeer slechte zaak, volgens de fracties van VVD en CDA in de stadsdeelcommissie Zuid. “Zo’n erotisch centrum tast de leefbaarheid en veiligheid aan van de hele omgeving. Ook de economische gevolgen zijn niet te overzien.”

Wat fractievoorzitters Claudia van Zanten (VVD) en Jurriaan Limburg (CDA) betreft zijn de voorgestelde locaties niet geschikt. Ook zijn zij verbijsterd over het feit dat er twee locaties in Zuid op de voorkeurslocatielijst staan. “Nu is er opeens een geheel nieuwe extra locatie in Zuid uit de hoge hoed getoverd. Onbegrijpelijk. De kans dat dit erotisch centrum in Zuid komt, wordt nu helemaal groot. Het gebied rond de Zuidas en de RAI is een woongebied met gezinnen, scholen -zoals basisscholen en een roc- en parken waar veel families en ouderen wandelen en recreëren: totaal ongeschikt voor een erotisch centrum. De buurt heeft nu al te maken met enorme overlast van evenementen en verkeersonveilige situaties”, zegt Van Zanten, die zich al lange tijd verzet tegen de mogelijke komst van het erotisch centrum. “Dit centrum hoort sowieso in geen enkele woonwijk thuis.”

Ook het CDA in Zuid gelooft niet in de toegevoegde waarde van een eventueel erotisch centrum. “In de huidige plannen moet het een plek worden met honderd peeskamers, onder andere een burlesque nachtclub, een seksmuseum, bistro’s en een beautysalon. Je moet prostitutie niet promoten en stimuleren, laat staan een soort sekspretpark bouwen”, aldus Limburg.

De lokale VVD- en CDA-fractie storen zich ook aan de vergelijking met Keulen, waar een dergelijk ‘Laufhaus’ succesvol zou zijn. “Er wordt vaak enthousiast verwezen naar de situatie in Keulen, maar dat is juist een voorbeeld van hoe het niet moet: een kolossaal flatgebouw met peeskamers, dat ontzettend veel toeristen en criminaliteit aantrekt. Ook zijn er veel gewelddadige incidenten geweest tegen sekswerkers. Niet voor niets bestempelt de Duitse politie het gebied als een ‘criminaliteitshotspot'”, licht Limburg toe.

“De leefbaarheid en veiligheid van Amsterdam-Zuid staat hierdoor onder druk,” vreest Van Zanten. “De voorkeurslocaties liggen ook nog eens pal aan ringweg A10 Zuid, één van de drukste en gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland. Het erotisch centrum is bedacht om de druk op de Wallen te verminderen, maar door een deel hiervan naar een van deze locaties te verplaatsen, creëer je ook nog een extra probleem: nóg meer verkeersdruk in Zuid. Vanuit bijvoorbeeld Almere of Oegstgeest ga je sneller even met de auto op en neer naar Zuid dan dat je de oude binnenstad inrijdt.’

Wat Van Zanten en Limburg betreft komt er geen erotisch centrum in Zuid. Ze hebben het afgelopen jaar diverse bewoners, ondernemers en sekswerkers gesproken die er net zo over denken. Ondanks hun weerzin zijn Van Zanten en Limburg bereid het voorstel constructief te benaderen. “De Amsterdamse politiek moet heel goed kijken naar de maatschappelijke en economische impact van beleid, voordat hierin een keuze wordt gemaakt. Wij willen ons zeer goed laten voorlichten.”

Vooruitlopend op de besluitvorming hebben Van Zanten en Limburg daarom samen met D66 en 50Plus op 11 januari al een initiatiefvoorstel ingediend om een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren. De stadsdeelcommissie Zuid heeft dit voorstel unaniem aangenomen. Tijdens de hoorzitting kunnen deskundigen, bewoners, ondernemers, sekswerkers en andere betrokkenen hun ervaring en visie delen met de leden van de stadsdeelcommissie. Nu bekend is dat Zuid op de voorkeurslocatielijst staat, wordt deze hoorzitting binnenkort georganiseerd.

Bart Vink, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuid: “Als dagelijks bestuur en stadsdeel gaan we constructief bijdragen aan dit onderzoek. Als er elders in de stad een probleem is, denken we graag mee over een oplossing. We gaan bekijken wat dit zou betekenen voor de voorgestelde locaties in Zuid. Daarbij kijken we naar leefbaarheid en mogelijke overlast voor de omgeving, veiligheid (van de sekswerkers) en mogelijk economische en andere effecten.”

Beslissing over locaties valt in het najaar te verwachten

De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een erotisch centrum met veilige werkplekken voor sekswerkers buiten de oude binnenstad. Het onderzoek heeft drie voorkeurslocaties opgeleverd: De Groene Zoom en de Europaboulevard, beiden bij de RAI in stadsdeel Zuid en Docklandsplot op de NDSM-werf in stadsdeel Noord.

Burgemeester Halsema: ‘Sekswerk hoort bij Amsterdam en zal ook nooit verdwijnen. Maar de situatie in de binnenstad is onhoudbaar. De leefbaarheid voor de bewoners staat al jaren onder druk door de stroom toeristen die zich met enige regelmaat misdraagt en overlast veroorzaakt. Met de oprichting van een erotisch centrum verminderen we de druk op de Wallen. Tegelijk creëren we een bijzondere plek waar sekswerkers veilig, legaal en ongestoord kunnen werken en bezoekers een breed aanbod van erotiek, cultuur en entertainment kunnen verwachten.”

In het erotisch centrum komen ongeveer honderd werkplekken voor diverse sekswerkers (vrouw, man, transpersonen/lhbtiq+). Daarnaast komt er veel ruimte voor zorg en veiligheid, horeca, entertainment, cultuur en educatie. Na zorgvuldig onderzoek heeft het college voor deze drie voorkeurslocaties gekozen uit een shortlist van acht gebieden, onder meer vanwege de bereikbaarheid en de aanwezigheid en toegang tot voorzieningen. De politie ziet rond deze locaties minder risico op overlast- en veiligheidsincidenten, ondermijning, jeugdproblematiek en drugshandel dan op andere plekken in de stad.

Bewoners kunnen de komende tijd bij de stadsdelen Zuid en Noord terecht met hun reacties op de plannen. De stadsdelen adviseren het college bij de besluitvorming. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met sekswerkers, de lhb- tiq+ gemeenschap, exploitanten en geïnteresseerde markpartijen. Besluitvorming over de definitieve locatie zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden.

Grote foto: artist impression erotisch centrum

Kleine foto’s: voorgestelde locaties

0 Shares