D66 Vrijwilligersprijs gaat naar de Culturele Apotheek

Naar goed gebruik zet D66 op Valentijnsdag vrijwilligersorganisaties in het zonnetje. Voor stadsdeel Zuid betekende dit, dat de partij de Culturele Apotheek een taart en een cheque ter waarde van 250 euro kon overhandigen.

De Culturele Apotheek organiseert zo’n vijftien samenleesgroepen in alle stadsdelen van Amsterdam. In een samenleesgroep draait het om het samen hardop lezen van literaire teksten (uit romans, verhalen en gedichten). Zo’n 250 kwetsbare Amsterdammers wordt op deze manier een plek geboden om van mooie verhalen te genieten en om hun eigen verhalen te delen. Initiatiefnemers Akke Visser en Marije Wilmink organiseren met inzet van ruim twintig vrijwilligers dit samenlezen.

Nadat de tekst is gelezen, wordt met de groep gesproken over wat de teksten oproepen: Wat staat hier precies? Wat doet dat met je? Raakt het je? Herken je het? “Met onze samenleesgroepen bevorderen we het plezier van het lezen van literatuur, ook voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk is. En we halen mensen uit hun sociale isolement”, zegt Marije, die door Akke wordt aangevuld: “Er ontstaan betekenisvolle persoonlijke en sociale connecties. Het samen lezen van teksten stimuleert gesprekken over het eigen leven.”

“Lezen is een groot goed, het ontsluit kennis over de wereld en over je zelf. Daarom heeft D66 ook een warm hart voor bibliotheken. Momenteel is de Culturele Apotheek alleen actief in de OBA Buitenveldert. Hopelijk binnenkort ook in buurtbibliotheek Olympisch kwartier. Beide buurtlocaties blijven gelukkig, mede door inzet van D66, behouden.”

Samenleesgroepen bevorderen sociale participatie, emotioneel welbevinden en levensvreugde onder kwetsbare groepen, in het bijzonder ouderen. De Culturele Apotheek haakt aan bij maatschappelijke thema’s als – in coronatijden actueler dan ooit – het bestrijden van eenzaamheid en het verbeteren van taalvaardigheid. “Samen lezen bevordert het lees- en leefplezier. Dat gunnen we iedereen’’, stelt Weijers. Akke en Marije zijn blij met de erkenning van hun werk en gaan de cheque goed gebruiken. “We hebben veel online gewerkt de afgelopen maanden. Maar zodra het weer kan gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten. Met het bedrag kunnen we een keer een schrijver uitnodigen bij een of meer van onze groepen. Dat lijkt ons ontzettend leuk.”

0 Shares