De verdeling sociale huurwoningen gaat veranderen in puntensysteem

Wie wel eens op zoek is geweest naar een sociale huurwoning in Amsterdam weet: het is een kwestie van wachten. Láng wachten. Als je geen urgentieverklaring hebt, is er geen manier om sneller aan de beurt te zijn. Een nieuw verdeelsysteem in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat daarin verandering brengen.

Deze verandering is nodig om huishoudens met een dringende wens om te verhuizen, meer kans op een woning te geven. Op dit moment wordt bij het verdelen van de woningen alleen gekeken naar de inschrijftijd, dus naar hoelang iemand al wacht op een woning. Het nieuwe systeem werkt met punten. De inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Voor elk jaar dat je staat ingeschreven en op de wachtlijst staat, bouw je een punt op.

Naast de inschrijftijd gaan ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol spelen. Als je actief zoekt naar een woning, bouw je meer zoekpunten op (één per maand). Zo heb je zelf meer invloed op het krijgen van een woning. Als je niet actief zoekt, nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. Situatiepunten bouw je alleen op als je specifieke dringende omstandigheden hebt. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.

Over welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen, hebben inwoners uitgebreid mogen meedenken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Daarin hebben zij drie voorrangssituaties bepaald: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Deze specifieke omstandigheden zijn 1-op-1 overgenomen in het voorstel.

Urgentie blijft bestaan. Bepaalde doelgroepen krijgen, net als nu, voorrang. Denk aan ouderen, grote gezinnen en eigen inwoners van een gemeente. Aan urgentie zijn strikte regels verbonden. Als iemand snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd heeft en niet in aanmerking komt voor urgentie, komt diegene in het huidige systeem in de knel. Voor deze mensen bieden de situatiepunten in het nieuwe systeem straks uitkomst.

Van 2 juni tot en met 28 juli kan worden gereageerd op het voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel. Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl. Op www.amsterdam.nl/inspraak is te vinden hoe te reageren op het voorstel.

0 Shares