Finale Amsterdam Zoemt verplaatst naar september

Speurtocht maar de meest insectvriendelijke geveltuin met twee maanden verlengd! 

Het slotakkoord van de actie Amsterdam Zoemt; creëer een bijenoase is van juni verplaatst naar een nog nader te bepalen datum en locatie in september. Dan zal de prijs voor de meest insectvriendelijke geveltuin worden uitgereikt en kunnen de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven hun plant ophalen.

Het Amsterdamse bijenvolk zoemt tijdens de coronacrisis vrolijk verder, maar de campagne die door de samenwerkende organisaties GroeneBuurten en de Bee Foundation was opgezet moest toch wel enigszins worden aangepast. Beide maken zich sterk om de bijen (en andere insecten) weer volop kansen te bieden in Amsterdam. Bewoners spelen een belangrijke rol, namelijk door van hun tuin, balkon of park om de hoek een wilde bijenoase te maken.

Ook geveltuinen spelen daarin een belangrijke rol en om dit te stimuleren er een verkiezing voor de mooiste en meest insectvriendelijke geveltuin opgezet. Dus kijk bij een wandeling door de buurt eens goed om je heen. Zie je een geveltuin waar wilde bijen zoemen en vlinders fladderen? Staan er inheemse insectvriendelijke planten in? Nomineer de tuin dan voor de meest insectvriendelijke geveltuin-verkiezing. Iedereen in Amsterdam Zuid kan meedoen, en daarbij de eigen tuin of die van een andere te nomineren.

Tijdens de wandeling let je op insecten als wilde bijen, zweefvliegen, vlinders. Zij komen het liefst af op inheemse beplanting die veel nectar geven. Wil je goed voorbereid op pad, lees dan over planten voor wilde bijen op bijvoorbeeld www.denederlandsebijen.nl. Zie je een geveltuin die in aanmerking zou kunnen komen voor de titel, maak een liggende (liever geen staand formaat) foto van de gehele geveltuin en eventueel ook een of twee close-ups van de beplanting. Het is lastig om bijen op de foto te krijgen maar probeer wel om de beplanting scherp op de foto te zetten.

Mail de foto(‘s) voor half augustus naar info@groenebuurten.nl onder vermelding van ‘bijvriendelijkste geveltuin’. Vergeet niet de straat en huisnummer erbij te vermelden zodat de eigenaar van de geveltuin kan worden benaderd hij of zij kans maakt op een prijs. GroeneBuurten-vrijwilligers beoordelen samen met enkele experts de inzendingen.

0 Shares