Gezocht: vrijwilligers voor kwetsbare Amsterdammers

Mentorschap Amsterdam zoekt vrijwilligers, die willen optreden als mentor voor kwetsbare Amsterdammers. Een mentor treedt op als wettelijk vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te maken.

Het betreft vaak mensen die geen familie hebben waar ze voor ondersteuning terecht kunnen. Deze mensen wonen in een instelling of (nog) thuis. Mentorschap Amsterdam wordt door de kantonrechter als mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, behandeling en begeleiding van mensen die deels wilsonbekwaam zijn. Zij mandateren vervolgens de taken naar een mentor.

Mentorschap Amsterdam zoekt mensen die gevoel hebben voor mensen met dementie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Ook moeten zij in staat zijn en indien nodig beslissingen te kunnen nemen voor de client en kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners. Ook zijn zij bereid hun client gemiddeld iedere drie weken te bezoeken.

Mentorschap Amsterdam draagt zorg voor scholing, ondersteuning en begeleiding van de mentor. Iedere maand organiseert Mentorschap Amsterdam een introductiecursus voor aankomende mentoren. Aanmelden kan via de website www.mentorschapamsterdam.nl of bel met Marja 06 110 29 463 of Ineke 06  462 835 24.

 

 

 

 

0 Shares