Goede ideeën gezocht voor een goed Thuis in Zuid

Stadsdeel Zuid is op zoek naar vernieuwende ideeën om kwetsbare bewoners een goed thuis te geven in Amsterdam Zuid. 

Hiertoe is een wedstrijd georganiseerd waar ‘sociale’ ondernemers, de echte doeners uit Zuid, aan mee kunnen doen. Sociale ondernemers krijgen hiermee de kans om hun ingediende projectplan te presenteren en zelf te realiseren

 

‘Een goed Thuis in Zuid’

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer: ”In Zuid willen we graag dat iedereen zich welkom voelt. We hebben daarbij speciale aandacht voor kwetsbare bewoners. Samen met de buurt willen we zorgen dat zij zich er thuis voelen. Met het organiseren van de wedstrijd ‘Een goed Thuis in Zuid’ dagen we sociale ondernemers uit om met een goed plan te komen. Het mes snijdt aan twee kanten: een mooie opdracht voor sociale ondernemers, én een inclusieve wijk die een thuis is voor iedereen.”

 

Kwetsbare mensen zijn mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Maar ook mensen die leven in armoede, schulden of psychische problemen hebben. Vaak is hun wereld klein. Contact met de buurt is een eerste stap om weer mee te kunnen doen.

 

Twee winnaars
De ingediende projectplannen worden beoordeeld op uitvoerbaarheid, zichtbaar resultaat, bereik, vernieuwing en originaliteit. Ook is goede samenwerking met bewoners of partners in de wijk belangrijk. Een vakjury en een publieksjury wijzen allebei een winnaar aan. Het stadsdeel gaat in gesprek met de winnaars, zodat de winnaars hun ingediende projectplan kunnen realiseren.

 

Meer informatie en aanmelden

Op amsterdam.nl/thuisinzuid staat meer informatie, daar kun je je ook aanmelden voor deze wedstrijd.  Aanmelden kan tot 16 september 2019.
Vragen? Mail naar thuisinzuid@amsterdam.nl

 

0 Shares