Het belang van de haven

Amsterdam is van oudsher nauw verbonden met de haven. Eeuwenlang fungeerde internationale handel als belangrijke groeimotor van de stad. Maar ook vandaag de dag is de impact van de haven nog groot. De Amsterdamse haven is de op drie na grootste haven van Europa. De Amsterdamse haven blijft daarmee een pionier van bedrijvigheid, kennis en welvaart voor de stad en regio. De bedrijven die gevestigd zijn in de haven zijn cruciaal voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in Amsterdam. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage aan de welvaart van onze stad.

Onlangs gaf het Havenbedrijf aan welke goede ontwikkelingen er zijn als het om duurzaamheid gaat: een groter aandeel non-fossiele brandstof, fysieke ontwikkelruimte voor de energietransitie, nieuwe en potentiële klanten die actief zijn in waterstof en alternatieve brandstoffen.

De VVD wil graag dat Nederland schoner wordt doorgeven aan volgende generaties. Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2050 en we steunen de ’tenminste 55% CO2-reductie’ in 2030. Bedrijven zullen de overstap moeten maken naar een fossielvrije onderneming. Daarom moeten we bedrijven in de haven de kans geven te innoveren en efficiente verduurzamingsoplossingen in een behapbaar tempo door te voeren. Dat is in het belang van de energietransitie. Fossiele brandstoffen in de haven moeten plaatsmaken voor groene energie, maar niemand zit te wachten op hoge energieprijzen, want dan is de energietransitie nog verder weg. Het is aan de bedrijven in de haven om voor leveringszekerheid te zorgen. Daarvoor zijn investeringen nodig.

De gemeente zou bedrijven, die zich inzetten voor verduurzaming en de energietransitie, moeten koesteren. De gemeente verwacht van bedrijven dat zij de komende jaren investeren om de ambities voor de energietransitie en de circulaire economie te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is een goede samenwerking tussen de gemeente, het Havenbedrijf en de bedrijven die gevestigd zijn in de haven. Bedrijven moeten kunnen bouwen op afspraken die zij maken met de overheid voor de lange termijn.

Kune Burgers

k.burgers@vvdamsterdam.nl

0 Shares