Huize Lydia nu buurtonderneming, voor en door de buurtbewoners

En toen was het na bijna twee jaar een feit. Twee jaar, waarin buurtbewoners en huurders zich voor de volle honderd procent hadden ingezet voor het behoud van hun Huize Lydia. Het schitterende pand aan het Roelof Hartplein werd 1 juni ‘overgedragen’, Huize Lydia werd buurthuis Lydia.

Terug naar 2019; donkere wolken pakten zich samen boven Huize Lydia en het voortbestaan kwam in gevaar. Combiwel verzorgde alles in en rond Huize Lydia. De organisatie had het volledige beheer in handen, waaronder de verhuur aan derden, de contacten met eigenaar Ymere, het beheer en het begeleiden van de vrijwilligers. Maar de beheerder kampte eveneens met enorme tekorten, en gaf aan dat ze mede daardoor het beheer van Huize Lydia niet meer op zich wilden nemen. Ook stadsdeel Zuid zag, vanwege de tekorten, een verdere exploitatie niet zitten.

En dat weigerden buurtbewoners en huurders zonder slag of stoot te accepteren en – om een lang verhaal kort te maken – stadsdeel, Combiwel en een groep buurtbewoners besloten in overleg te kijken of er nog toekomst zat in Huize Lydia. Een ‘eng avontuur’, maar de weerstand vanuit de buurt leidde ertoe dat stadsdeel Zuid en Combiwel de bewonersgroep de kans gaf met voorstellen te komen. In november 2020 werd er door die bewoners een uitgewerkt plan op tafel gelegd, dat werd geaccepteerd door de bestuurders van het stadsdeel. Onder auspiciën van de eerder in 2020 opgerichte Vereniging van Vrienden van Huize Lydia, werd er vervolgens een bedrijfsplan opgesteld.

“En ook dat werd positief ontvangen”, vertelt Florrie de Peter, voorzitter van het driekoppige bestuur van de Stichting Buurthuis Lydia. Maar dat hield tevens in dat er nog heel veel moest gebeuren. Florrie: “Er moest van alles worden opgesteld en geregeld en vanaf januari van dit jaar zijn we hard aan de slag gegaan; statuten, een huishoudelijk reglement, een overeenkomst met Combiwel, huurovereenkomst met Ymere, een vrijwilligersbeleid met gedragsregels, een beheerder die dagelijks aanwezig moet zijn. We hadden aardig wat te doen ja.” Maar per 1 juni konden de overdracht plaatsvinden. “Omdat het seizoen toen net was geëindigd, besloten we het in september bij de start van het seizoen officieel te doen en er een feestelijk tintje aan te geven.”

Florrie, die samen met Agaath Kruyswijk (secretaris) en Peter van der Vlis (penningmeester) het stichtingsbestuur vormt, noemt het een uniek experiment. “Omwonenden en gebruikers gaan het buurtgebouw aan het Roelof Hartplein beheren. Een huis van de buurt voor de buurt. Het nieuwe seizoen draait het buurthuis weer volop, maar nu onder regie van de omwonenden en gebruikers. Combiwel blijft met het onderdeel ‘Huis van de Wijk’ een belangrijke medegebruiker.”

Huize Lydia werd daarmee buurthuis Lydia. De activiteiten van het Huis van de Wijk zijn van Combiwel, die deze ook organiseert deze in buurthuis Lydia. “Zij gebruiken de subsidie van het stadsdeel om bij ons, buurthuis Lydia, ruimtes te huren om de activiteiten van het Huis van de Wijk plaats te laten vinden. Verder hebben we de activiteiten van de huurders, bijvoorbeeld Pilates, naaicursussen en de schaakclub. En dan hebben we nog onze eigen activiteiten, die we nog verder moeten ontwikkelen. We hebben er een paar en nemen er ook een aantal over van Combiwel, die niet echt tot activiteiten van het Huis van de Wijk behoren, bijvoorbeeld de Jazzmiddag op de laatste zondag van de maand. Ook denken we aan een dagelijks inloop voor buurtbewoners. Deze tent is ervoor om verbinding te creëren, om mensen elkaar te laten ontmoeten. Daar doen we het ook voor.”

En daarmee is dankzij de ‘revolte’ van buurtbewoners en huurders mede met behulp van stadsdeel Zuid, Combiwel en woningcorporatie Ymere een rijksmonument behouden. Oorspronkelijk bedoeld als tehuis voor ongetrouwde vrouwen, later voor verpleegsters in opleiding voor het OLVG. Sinds 1980 heeft het een buurthuisfunctie, en dat zal als het aan de stichting, buurtbewoners en huurders voorlopig zo blijven. “Het doel is de komende jaren een sluitende én liefst winstgevende begroting te hebben”, gaat Florrie verder. “Dat gaat dit jaar wel lukken, maar wat gaan onder meer de energiekosten in de toekomst doen. Dus dat wordt afwachten.” En niet onbelangrijk: “De verbindende functie in de buurt willen we echt aanzienlijk verbeteren”.

Foto: Daklu – Het bestuur van de Stichting Buurthuis Lydia met (vlnr) Agaath Kruyswijk, Florrie de Pater en Peter van der Vlis.

 

0 Shares