Mentoren gezocht voor kwetsbare Amsterdammers

Mentorschap Amsterdam is op zoek naar vrijwilligers, die willen optreden als mentor voor kwetsbare Amsterdammers. Een mentor handelt als wettelijk vertegenwoordiger voor mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen.

Mentoren begeleiden en ondersteunen mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te maken op het gebied van zorg en welzijn. Het betreft vaak mensen die geen familie hebben waar ze voor ondersteuning terechtkunnen. Deze mensen wonen in een instelling of (nog) thuis. De mentor moet in staat zijn en indien nodig beslissingen kunnen nemen voor de client, communicatief vaardig zijn en kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners. Mentoren bezoeken hun cliënten minimaal een keer in de drie weken.

Mentorschap Amsterdam wordt door de kantonrechter als mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, behandeling en begeleiding van mensen die deels wilsonbekwaam zijn. Zij mandateren vervolgens de taken naar een mentor en dragen zorg voor scholing, ondersteuning en begeleiding van de mentoren. De organisatie draagt zorg voor de werving en selectie van mentoren en cliënten en brengt beide partijen bijeen.

Iedere maand organiseert Stichting Mentorschap Amsterdam een introductiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben om mentor te worden. Aanmelden kan via de website www.mentorschapamsterdam.nl of neem contact op met een van de coördinatoren: Marja: 06 110 29 463 of Iris: 06 462 835 24.

0 Shares