Verkeerssituatie Rijnstraat tussen Van Woustraat en Vrijheidslaan aangepast

Als gevolg van de Corona maatregelen wordt het fietsverkeer vanaf 14 augustus op de Rijnstraat naar de rijbaan geleid. Hierdoor ontstaat meer ruimte op de trottoirs. De maatregel geldt voor het stuk Rijnstraat tussen de van Wou en de Vrijheidslaan. Automobilisten zijn te gast in de straat en mogen hier maximaal 30 kilometer per uur rijden.

0 Shares