Snelrecht

De demonstratie tegen de coronamaatregelen in Rotterdam loopt vrijdag 18 november enorm uit de hand, zo extreem dat de politie schoten moet lossen om de losgeslagen meute tot bedaren te dwingen. Ook in andere plaatsen – onder meer in het godvrezende maar volledig van de pot gerukte Urk – breken rellen uit onder het mom van demonstraties tegen de coronamaatregelen. En bijna overal laten de ‘demonstranten’, het gros is zelfs nog minderjarig, een spoor van vernielingen achter.

Onze minister van Justitie, Fred Grapperhaus, kondigt snelrecht aan. Het volk bejubelde deze daadkrachtige actie van onze dappere bewindsman. En inderdaad, nog in de daaropvolgende week staan er opgepakte relschoppers voor de rechtbank.

Ik heb weinig vertrouwen in snelrecht, omdat ik sowieso niet vaak het idee heb dat toegekende straffen in effect resulteren. Dat een straf relschoppers laat nadenken over wat ze hebben gedaan… zover dit soort randdebielen wel in staat is om te denken. Naar mijn bescheiden mening is financiële genoegdoening de enige manier om relschoppers te laten voelen wat ze hebben veroorzaakt. Dat zou gebeuren na de rellen tijdens de invoering van de avondklok, maar ik heb begrepen dat nog geen 10 procent van de schade op de daders kan worden verhaald.

Probleem is alleen dat vaak slechts een klein percentage van de relschoppers wordt opgepakt. In plaats van ‘een centrum leegvegen’ is het misschien beter om uitvalswegen van het centrum ‘hermetisch af te sluiten’ – desnoods met gebruik van het leger – en gewoon álle relschoppers op te pakken en te registreren.

En daarna… betalen voor de schade die is veroorzaakt. Geen geld? Dan beslag leggen op goederen als bijvoorbeeld auto’s, scooters, mobieltjes en andere eigendom- men en deze bij opbod verkopen. Of de ouders – zeker in het geval van minderjarigen – financieel aansprakelijk stellen. En in het uiterste geval toch maar eens nadenken over het invoeren van betaalde werkstraffen. Verplicht betaald werk laten uitvoeren, waarvan de opbrengst kan worden gebruikt om de schade van gedupeerden te vergoeden. En de duur van zo’n werkstraf is afhankelijk van het bedrag dat moet worden opgehoest. Daar zal ongetwijfeld een wet voor moeten worden aangepast of misschien zelfs wel gemaakt, maar het (demissionaire) kabinet is ook in staat om binnen drie weken een coronapaswet te maken. Dus dat mag geen probleem zijn.

Barbaars en middeleeuws? Ik denk dat de mkb’er van wie de winkel is vernield en geplunderd daar iets genuanceerder over denkt. Ik denk dat de buurtbewoner wiens auto in de fik is gestoken daar zijn eigen ideeën over heeft. Ik denk dat ouders van minderjarigen dan eens gaan beseffen wat hun kroost buiten de deur uithaalt. En ik denk dat relschoppers als ze zelf de schade die ze veroorzaken moeten vergoeden dan misschien wél gaan nadenken.

Nol de Vries

0 Shares