Veiligheidsmarkt Zuid

Op woensdag 22 januari van 10.00 tot 16.00 uur organiseert stadsdeel Zuid in samenwerking met de politie een veiligheidsmarkt  in de Albert Cuypstraat ter hoogte van nr.74, plaatselijk bekend als het Picoplein bij de McDonald’s.

De veiligheidsmarkt is bedoeld voor bewoners, ondernemers, passanten en toeristen. Het doel is om hen bewust en weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico’s. Stadsdeel en politie geven tips om woningen en ondernemingen veiliger te maken.

Er zijn verschillende acties, waarbij het zwaartepunt ligt op de lancering van de stedelijke campagne Amsterdam Ontwapent.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: “Ik nodig iedereen van harte uit om langs te komen op de Veiligheidsmarkt. Veiligheid is een groot goed en van ons allemaal. Het is belangrijk om daar het gesprek met elkaar over te voeren. Team Veiligheid van Zuid en de politie geven veiligheidstips en zullen uw vragen graag beantwoorden.”

Amsterdam Ontwapent

Steeds vaker vinden er misdrijven plaats als gevolg van het toenemende wapenbezit en de daarbij behorende straatcultuur. In de media is hier veel aandacht voor. Onder jongeren lijkt wapenbezit als ‘normaal’ te worden beschouwd. Dat is verontrustend en vraagt om een tegengeluid en om acties. Om die reden start tijdens de veiligheidsmarkt de campagne Amsterdam Ontwapent in Zuid. Doel is het terugdringen van wapens in de openbare ruimte, op scholen en in woningen. Na deze start wordt de campagne vervolgd op scholen en hotspots in Zuid.

Laat gratis uw fiets graveren

Door uw fiets te laten graveren en registreren kan deze bij diefstal makkelijker terugbezorgd worden bij de eigenaar. Legitimatie is hierbij verplicht.

 Zakkenrollerij en straatroof

Op de veiligheidsmarkt maken wij bezoekers bewust van het risico om slachtoffer te worden van straatroof en zakkenrollerij. Mimespelers zijn aanwezig om u te laten zien hoe simpel het is om spullen te stelen en geven tips om dit te voorkomen.

De koffie en warme chocolademelk staan klaar!

Meer informatie: www.amsterdam.nl/veiliginzuid

0 Shares