VVD niet welkom in DB stadsdeel Zuid

De vijftien leden van de stadsdeelcommissie Zuid (SDC) hebben woensdag 15 juni tijdens de hoorzitting de kandidatuur van Stijn Nijssen (VVD) voor het dagelijks bestuur van het stadsdeel afgewezen. Met negen stemmen tegen en zes voor is er een negatief advies van de SDC uitgegaan richting Stopera.

Behalve Nijssen kregen ook Bart Vink (D66 en beoogd voorzitter voor het dagelijks bestuur in Zuid) en Flora Breemer (PvdA en de voorgaande periode al lid van het DB) de kans zich te presenteren. Over hun kandidatuur bestond geen enkele twijfel bij de zeven fracties tellende stadsdeelcommissie. Breemer kreeg unaniem (vijftien stemmen voor) de steun van de commissieleden, in de stemronde van Vink werd naast veertien stemmen in zijn voordeel één blanko stem geteld.

Hoe anders was dat voor de VVD’er, die bijna twee uur lang door de commissieleden aan een vragenvuur werd onderworpen. Zijn voordracht kwam voort uit een initiatief van Amsterdamse fracties van GroenLinks en PvdA. Beide willen bij de samenstelling van het stadsdeelbestuur uitgaan  van de – woensdag veelvuldig genoemde – couleur locale, waarbij naar het stemgedrag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen zou worden gekeken. De VVD kwam in Zuid als grootste uit de bus en zodoende zat Stijn Nijssen – door zijn partij naar voren geschoven – bij de hoorzitting.

En daar ondervond hij veel weerstand tegen zijn beoogde benoeming. Kritiek op zijn kandidatuur was er voornamelijk uit linkse hoek; GroenLinks en PvdA. Enerzijds vreemd, want daarmee gingen zij in tegen de wens van hun eigen partijgenoten in de Stopera. Anderzijds zag GroenLinks zich door de komst van de VVD’er in een oppositierol gedwongen, ook omdat daarmee de rol van Rocco Piers (GroenLinks) in het DB na vier jaar was uitgespeeld. Wat opvallend is, omdat volgens het stemgedrag in Zuid GroenLinks net als VVD en D66 21 procent van de stemmen haalde en de PvdA daar met 17 procent onder bengelde. Dus als je het principe van couleur locale zou volgen, had de PvdA in het DB van Zuid – grof gezegd – het veld moeten ruimen.

Maar de voordracht van VVD’er Nijssen wekte ook wrevel op bij de stadsdeelcommissieleden van zijn eigen partij.  “Ik weet niet hoe ik aan de VVD-kiezer in Zuid moet uitleggen dat een VVD-bestuurder straks hier coalitiebeleid gaat uitvoeren”, zei Claudia van Zanten, voorzitter VVD Zuid, al eerder hierover in Het Parool. En ook commissielid Ellis Mulder had haar bedenkingen. Bij de meeste partijen was er twijfel over de loyaliteit van Nijssen met betrekking tot het in de Stopera gesloten coalitieakkoord, dat nota bene door zijn VVD was afgewezen. Logischerwijs kwam de meeste weerstand van uiteindelijk toch van links, waarbij met name GroenLinks de VVD’er het vuur aan de schenen legde.

Floor Toot (GroenLinks) meldde in de vragenronde van beoogd voorzitter Bart Vink dat ze absoluut niet kon begrijpen dat hij als D66’er bereid was om in een DB te gaan zitten met een VVD’er. De enige die enigszins openbaar gecharmeerd leek van de komst van Nijssen was CDA’er Jurriaan Limburg, omdat hij vond dat de punten in het coalitieakkoord waarin zijn partij zich in kon vinden, overeen kwamen met die van de VVD.

Maar de overigen konden in de twee uur durende vragenronde richting Nijssen niet worden overtuigd door de VVD’er van zijn loyaliteit, en zijn bereidheid zich binnen de kaders van het coalitieakkoord in te zetten voor het stadsdeel. Daarbij werd regelmatig de opmerking ‘het DB belandt dan regelmatig in een spagaat’ gemaakt. De inhoudelijke verschillen tussen de linkerhoek en het verkiezingsprogramma van de VVD waren volgens negen van de vijftien leden onoverkomelijk en dus stemden zij – in een anonieme stemming overigens – tegen zijn voordracht.

Wat de hoorzitting sowieso duidelijk maakte, is dat in Zuid de fracties van GroenLinks, PvdA én VVD niet helemaal op één lijn zitten met de fracties in de Stopera. Maar daarin zal het stadsdeel niet uniek zijn. Flora Breemer, die vier jaar aan haar DB-lidmaatschap gaat toevoegen, gaf desgevraagd – hoe zij het vond om met een VVD’er in het DB terecht te komen – nog het beste antwoord van de avond: “Al moest ik met de paashaas in het DB zitten. Ik ga het gewoon doen. Ik heb al gezegd, ik ben een teamspeler. Ik ben iemand die het belangrijk vindt dat de verhoudingen goed zijn. Dat gevoel heb ik met deze beoogde kandidaten.” Het was Nijssen echter niet gegund.

 

 

0 Shares