Kandidaten stadsdeelcommissie

Woensdag 16 maart verkiezing stadsdeelcommissie Zuid

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, FvD, CDA, Bij1, Hart voor Vrijheid Amsterdam, De Groenen Basis Piraten, 50PLUS & Deekman

Kandidaten stadsdeelcommissie op een rij:

Lijst 1 – GroenLinks: Op weg naar een socialer Amsterdam

Speerpunten? De 25-jarige Sam Altena (GroenLinks) – lijsttrekker voor GroenLinks de komende stadsdeelcommissie- verkiezingen – noemt ze in een adem op: wonen, groen, verkeersveiligheid, duurzaamheid en niet te vergeten leefbaarheid. “Je vraagt om de knelpunten van Zuid, maar ik begin toch liever met dat wat enorm is verbeterd aan het stadsdeel.”

Hij noemt de herinrichting op diverse locaties, in sommige gebieden bredere straten en meer groen, die leefbaarder zijn geworden voor kinderen én volwassenen. “Ik kon als kind amper op straat spelen”, stelt Sam, die zelf is opgegroeid in De Pijp. “Nu zie je in de Frans Halsbuurt kinderen op straat voetballen. Speeltuinen zijn opgeknapt en ik kan jaloers worden op de kinderen van nu als ik het speelbos in het Sarphatipark zie. Je hoort nu regelmatig ‘Zuid is van autolust naar autoluw gegaan’.”

Hij ziet, als hij de inbreng van zijn partij in stadsdeel Zuid op een rijtje zet, dat veel van de GroenLinks-idealen samenkomen. “Parkeerplaatsen laten verdwijnen voor groen, de herinrichting van parken en bewonersparticipatie. Neem de buurtbudgetten, een beleidspunt waar Rocco (Piers, lid van het da- gelijks bestuur van het stadsdeel, red.) terecht trots op is en waaraan hij ook heel hard heeft gewerkt. Mensen uit de buurt hebben eigen ideeën mogen pitchen, die nu ook worden uitgevoerd. Daar zie je dat ook veel voor groene projecten wordt gekozen. Zo zie je twee GroenLinks-idealen – meer groen en bewonersparticipatie – in de praktijk tot uiting komen.”

Twee jaar loopt hij nu mee in de stadsdeelcommissie. Hij stapte halverwege in als vervanger van Maaike Stevens-Leusink, die haar functie neerlegde. “Er was al veel in gang gezet toen ik erbij kwam, al ben ik wel bij een aantal kleine projecten van begin af aan betrokken.” Wat hem betreft, zitten er twee kanten aan de rol van de stadsdeelcommissie. “Sommige dingen kun je concreet bereiken via het dagelijks bestuur, aan de andere kant heb je ook een soort signaalfunctie. Wij zijn de ogen en oren in de wijk voor het stadsbestuur en dan hoop je dat het college het oppikt. Volgens mij gebeurt dat ook wel.’

Hij refereert aan de airbnb-problematiek in de stad en waarop het stadsbestuur onder meer reageerde met verbodsgebieden voor air-bnb in het centrum. “Wij voelen de druk van airbnb vanuit de buurt en die was met name in De Pijp en het Museumkwartier extreem. Wij adviseren dan om vanuit het stads- deel een signaal naar de gemeenteraad af te geven. Als dan een paar maanden later in een akkoord van het college staat dat ook buiten het centrum naar gebiedsverboden wordt gekeken, dan krijg je toch het idee dat ons geluid iets heeft bijgedragen. Al staat het dan niet officieel in de stukken.” Dus ja, de stadsdelen hebben wel degelijk zin. “Al zou het nog beter zijn als meer bewoners van Zuid bekend zouden zijn met de stadsdeelcommissie.”

Als lijsttrekker van GroenLinks in stadsdeel Zuid somt hij de wensen van zijn partij voor de komende vier jaar moeiteloos op. Verkeersveiligheid bijvoorbeeld: “Neem de rotonde bij het Haarlemmermeerstation, niemand snapt er daar iets van. Als ik daar zelf fiets, denk ik wel eens ‘wat verwachten ze hier nu van me. Gelukkig is de gevaarlijke kruising Ferdinand Bolstraat-Stadhouderskade nu aangepakt, maar er zijn meer gevaarlijke verkeersknooppunten. De brug vanuit Oost in het verlengde van de Ceintuurbaan bijvoorbeeld. Als stadsdeelcommissie zit je er bovenop en kun je dat heel goed aangeven.”

Het sociaal domein is ook zoiets, waar hij zich op wil focussen. Amsterdam-Zuid wordt gezien als een van de rijkste stadsdelen, maar – wat wel eens wordt vergeten – kent ook de armste wijken van de stad met de grootste armoede. De segregatie neemt toe, ziet Sam, omdat de verschillende bewonersgroepen elkaar nauwelijks nog ontmoeten en dus ver verwijderd blijven van elkaar. Ook, omdat er bewoners zijn die nauwelijks hun huis verlaten en dus ook nooit met anderen in contact komen.”

En dan de woningmarkt, waarop gemeentelijke, landelijke en zelfs Europese wetgeving bepalend is en waarop je als stadsdeelcommissie dus weinig invloed kun uitoefenen. “Wij, als GroenLinks, willen een sociale buurt, willen meer sociale huurwoningen en houden sterk vast aan het 40-40-20-principe (40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent vrije sector huur en koop bij nieuwbouw). Met name bij de Zuidas, een van de weinige plekken waar nog veel kan worden gebouwd, moet dat vooropstaan.”

Voor de overige GroenLinks-kandidaten en meer info: www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

1 Altena S.K. (Sam)
2 Toot F. (Floor)
3 Edelenbos G. (Gregory)
4 Kooiman M.F. (Melissa)
5 van Beek MH (Marian)
6 de Hingh A.E . (Anne)
7 Drissen M. (Marius)
8 Korsten F. (Fem)
9 Piers R.P.A . (Rocco)

 

Lijst 2 – D66: Een duurzaam Amsterdam en toegankelijk voor iedereen

Met een volledig nieuwe ploeg wil D66 de komende periode in stadsdeel Zuid inzetten op de kernpunten van de partij: wonen, klimaat en onderwijs. “En dat gaan we doen met een super enthousiaste groep mensen”, opent lijsttrekker Dirk van Leeuwen het gesprek.

In eerste instantie ziet hij de rol van de stadsdeelcommissie als het lijntje tussen stadsbestuur en bewoners, zorgen dat zaken die belangrijk zijn voor bewoners worden geagendeerd. Grote dossiers als wonen, maar ook prak- tische zaken als problemen met vervuiling rond afvalcontainers. “Daar waar het bewoners aangaat en ze er last van hebben, moet je als stadsdeelcommissie aan de slag”, stelt hij. “De gemeente heeft veel moeite gedaan om de stadsdeelcommissie een sterkere positie te geven.” Dat biedt perspectief.

De ambities van D66 voor Amsterdam gelden niet in mindere mate voor de leden van de partij in de stadsdeelcommissie. Wonen, klimaat en onderwijs, weet Dirk. “De wooncrisis. We weten dat er enorme tekorten zijn in met name het middensegment. Daar zit een enorm gat. Wij willen dat Amsterdam toegankelijk blijft voor iedereen, anders gaan we naar een stad van arm of rijk met niks ertussenin. Daarbij moeten we slim omgaan met de beperkte ruimte die we hebben, bijvoorbeeld door leegstaande winkels en kantoorpanden om te zetten naar woningen.” Maar daar hebben we alleen wat aan, als we over tien tot vijftien jaar nog in Amsterdam kunnen wonen, want de klimaatcrisis is volgens D66 momenteel ‘do or die’. “Ik wil in het stadsdeel vooral inzetten op zonnepanelen. Ik zou erg blij worden, als over vier jaar alle platte daken in stadsdeel Zuid – en met name in Buitenveldert zijn dat er heel veel – zijn belegd met zonnepanelen. En het is helemaal mooi als de bewoners daarvan profiteren door hun dak te verhuren of door gebruik te kunnen maken van de opgewekte energie. Dat moeten we samendoen met VVE’s bijvoorbeeld, door te helpen en te faciliteren.”

En het zou heel mooi zijn als bij die transitie er veel werkgelegenheid ontstaat, mét stageplekken. “Onderwijs is ons derde speerpunt. Ons uitgangspunt is dat alle Amsterdammers de ruimte moeten hebben om hun talenten te ontplooien. We leggen de nadruk op mbo’s. De positie ervan versterken en zorgen dat er stageplekken zijn. Voor iedere scholier.”

Ambitieuze plannen? Zeker, bevestigt Dirk. “Maar je hebt ambitieuze plannen nodig om dit soort problematiek aan te pakken. En als we hier al een deel van kunnen verwezenlijken, zijn we al een stap verder. Voor ons is het fijn dat Erik Schmit voor D66 naar de gemeenteraad wil, dan heeft het geluid van Zuid daar ook een plek.”

1 van Leeuwen D.J. (Dirk)
2 Reout V.V. (Vica)
3 van Gemert L.W. (Luuk)
4 van Kessel E.C.J. (Eefje)
5 Rutten K.J. (Kay)
6 Bogerd S.T. (Sam)
7 Doijer A.C. (Alexander)
8 Schmit E.W. (Erik)
9 Lammers S. (Sabine)
10 Koster H.E.A. (Hein)
11 Verhoeven A. (Angelo)
12 Capel S.T. (Sebastiaan)

 

Lijst 3 – VVD: Geen erotisch centrum in Zuid

Veiligheid verbeteren, afvalprobleem aanpakken en… de komst van een erotisch centrum in Zuid tegenhouden. Dat zijn de speerpunten die de VVD de komende jaren in de stadsdeelcommissie wil aanpakken. Lijsttrekker Claudia van Zanten staat te trappelen om daarmee aan de slag te gaan.

Ze heeft een hele waslijst aan dingen die moeten worden verbeterd, maar veiligheid en de afvalproblematiek springen daar huizenhoog bovenuit. “Veiligheid is voor mij essentieel, daar begint het mee. Je niet veilig voelen in je eigen buurt doet zo veel afbreuk aan je levensgeluk. Je moet veilig over straat kunnen, wie je ook bent, hoe je er ook uitziet. We zijn voor meer cameratoezicht, preventief fouilleren en meer handhavers in de stad.” Meer van dat allemaal, maar wel veel minder afval. “Want als je in een smerige straat woont, geeft dat ook een gevoel van onveiligheid. Daar moet in heel Zuid echt, echt iets aan gebeuren.” En om dat voor elkaar te krijgen, heeft ze bewust gekozen voor een politieke loopbaan in het stadsdeel. “Ik vind het prettig om zo dicht mogelijk bij de bewoners te staan; dan hoor je wat er aan de hand is, wat goed gaat en vooral wat beter kan. Ik houd heel erg van dat persoonlijke contact.

Dus het stond voor mij als een paal boven water dat ik voor de stadsdeelcommissie zou gaan.” En die stadsdeelcommissie speelt voor haar een belangrijke rol in het snel signaleren van problematiek en dit doorspelen naar zowel het stadsdeelbestuur als het stadsbestuur in de Stopera.

Haar domicilie is de Zuidas, maar ze kent het stadsdeel door een door; eerder woonde ze onder meer in de Van Boshuizenstraat in het zuiden en de Hobbemakade in het noordelijk deel. En ergens in dat gebied zou een erotisch centrum moeten komen. “Verschillende partijen roepen dat zoiets niet in een woonwijk thuishoort. Zij vinden dat het centrum daarom maar rond de RAI/Zuidas moet komen; een van de acht aangewezen mogelijke locaties. Onvoorstelbaar dat deze politici niet schijnen te weten dat het ook hier gaat om een woongebied, inclusief scholen, ouderencentra en ga zo maar door. Als dit centrum niet in een woonwijk hoort, dan ook niet hier in Zuid!”

1 van Zanten C.R. (Claudia)
2 Vis M.E. (Michael)
3 Mulder E.S. (Ellis)
4 Hooft S. (Sebastiaan)
5 van Marle M.P. (Marjan)
6 Enzerink R.JA (Roderick)
7 Boelens T. (Tim)
8 Slijepcevié S. (Sandra)
9 Bruijn D.J. (Hans)
10 Pollarini G.M. (Gianni)
11 Eisenmann A.T. (Ronnie)
12 Burgers H.C. (Kune)

Lijst 4 – PvdA: Goed naar bewoners luisteren

Vier jaar geleden stond ze er nog relatief blank in, nu gaat ze als lijsttrekker voor de PvdA richting een ‘tweede termijn’. Een geroutineerde, ervaren én gedreven Keren Hirsch: “Met de ervaring die ik nu heb, denk ik de brug tussen bewoners en gemeenteraad sterker te kunnen maken.”

Ze kijkt terug op, zoals ze zelf zegt, een bijzondere tijd. “Ik wist niet exact wat ik moest verwachten en als ik voor mezelf spreek, was het in het begin best lastig en duurt het even voor je doorhebt hoe je het stelsel moet gebruiken. Aan de andere kant sta ik op het punt dat ik blij en trots ben met wat we hebben bereikt. Daarom wil ik ook doorgaan, omdat ik zie dat je met de stadsdeelcommissie wel degelijk wat kunt bereiken. En zo moet je het ook benaderen. Niet de beperkingen op zoeken, maar kijken naar wat wel kan.” De regenboogtrap bij station Zuid vindt ze bijzonder. Een publieke erkenning voor de gemeenschap, die er niet was gekomen zonder hun initiatief. “De stadsdeelcommissie heeft absoluut ook bijgedragen aan het behoud van de bibliotheken in Buitenveldert en Oud-Zuid. Als wij de bewoners niet duidelijk een stem hadden gegeven, was de raad waarschijnlijk makkelijker overgaan tot sluiting.’’

Dan: “Een bibliotheek is een onderdeel van de wijk en de samenleving, zoals ook speeltuinen en rookvrije pleinen bijvoorbeeld onderdeel zijn van het dagelijks leven van mensen en dus van belang zijn. Wij moeten die signalen opvangen en deze vanuit de bewoners uitdragen naar de gemeente. Maar andersom ook vanuit de wensen van de politiek kijken naar wat bewoners ervan vinden. Natuurlijk zaken als veiligheid en huisvesting zijn belangrijke vraagstukken, maar die liggen voornamelijk in de Stopera. Het is aan ons om daar de bewoners over te raadplegen en informeren.” De komende jaren zal ze zich inzetten voor een schonere wijk, zal er absoluut iets moeten worden gedaan aan de afvalproblematiek én zal verbinding tussen bewoners ook een van de speerpunten zijn. “Meer ontmoetingen tussen buurtbewoners creëren, bijvoorbeeld rommelmarkten bij buurthuizen. Daarom willen we de parken ook groen houden en verzorgen, want daar treffen mensen elkaar. De leefwereld verbeteren, zodat de cohesie in het stadsdeel wordt versterkt. Want dit is toch het mooiste en fijnste stadsdeel dat er is.”

Meer info: amsterdamzuid.pvda.nl

1 Hirsch K. (Keren)
2 Ocampo Waage ED. (David)
3 Bettelheim J. (Jacques)
4 Lemmens C P (Chela)
5 Hofman L. (Lydia)
6 Görkem I.A. (Aras)
7 Dahir B.O.J. (Bilan)
8 Hoogenboom N.J. (Natasha)
9 Schermerhorn S (Sara)
10 Heesen E.J. (Estella)
11 Vos ML (Mei Li)

Lijst 8 – FvD: Ik geloof in burgerparticipatie

Het leven van Bart Verschoor, Forum voor Democratie, is voor een groot deel verweven met stadsdeel Zuid. Hij woont er – nu tegenover het stadsloket, maar voorheen ook op tal van andere plekken – genoot er zijn opleidingen en werkt er. “Een kind van Zuid, zeg maar.”

Met de Zuidas als economisch hart, ziet hij Zuid als een van de belangrijkste stadsdelen van het land. “Ik geloof erg in lokaal bestuur, in burgerparticipatie en decentralisatie. Daarom heb ik voor de stadsdeelcommissie gekozen en me bewust laag op de kandidatenlijst van Forum voor de gemeenteraad laten zetten.”

Aanspreekpunt zijn voor bewoners, ondernemers en organisatie in de wijk is naar zijn mening een van de speerpunten van de stads- deelcommissie. “Ik heb een ambitieus toekomstbeeld voor Zuid, en met mijn ervaring als kind van Zuid denk ik dat ik dat goed kan invullen. Voorbeelden zijn de Botanische Tuin bij de VU uitbreiden en Paleis voor Volksvlijt terug. Toerisme naar het centrum trekken, zodat Zuid weer meer van de bewoners wordt.”

Hij wil de toenemende verborgen armoede onder middeninkomens verhelpen en het stadsdeel toegankelijk en betaalbaar houden voor automobilisten. Het erfpachtrecht, dat volgens Bart veel mensen in Zuid raakt. De sloop in de Van Eeghenstraat, wat ‘nooit had mogen gebeuren’. “Onder het mom van veiligheid is op de Europaboulevard een strook van elf Chinese camera’s uitgerold en worden we 24/7 in de gaten gehouden. Eenmaal geïnstalleerd kom je er niet meer vanaf, maar je hoort er niemand over. Dat wil ik absoluut niet, wij gaan voor meer volwaardige agenten op straat om de veiligheid te waarborgen.”

1 Verschoor B. B. (Bart)
2 Meijer W.

Lijst 9 – CDA: Sociale cohesie moet je stimuleren en ook faciliteren

Het vertrouwen in de lokale politiek herstellen – want die is aardig afgebrokkeld – en het versterken van de sociale cohesie in de wijken om de leefbaarheid te vergroten. Dat zijn twee belangrijke issues voor Jurriaan Limburg, die als lijsttrekker voor het CDA in stadsdeel Zuid de kar trekt. En dat betekent ook knokken voor je stadsdeel en je inzetten voor de bewoners. “Ik denk dat je als stadsdeelcommissie ook niet bang moet zijn om aan de bel te trekken bij raadsleden in de Stopera”, zegt hij. “Bij de raadscommissies is altijd een agendapunt ‘ingekomen stukken stadsdelen’. Dat wordt meestal overgeslagen, omdat de stadsdeelcommissies er geen gebruik van maken. Dus daar moeten we op inspelen.”

Verder denkt hij dat het vertrouwen in de lokale politiek ook minder wordt, omdat bewoners bij de gemeente met problematiek vastlopen in een moeras van bureaucratie. “We krijgen daar meldingen over en horen dat in gesprekken met mensen. Terwijl wij juist niet de persoon zijn om dat soort gesprekken te voeren. Er moet een ambtenaar zijn die voor ze klaarstaat en ze daadwerkelijk helpt. Maar bij veel kwesties met de gemeente, ook bij het stadsdeel, voelen mensen zich verloren en dat moeten we verbeteren.”

De afvalproblematiek is ook bij het CDA een punt van serieuze aandacht. “De stad is vervuild. Ik zag zelfs een container, waaromheen allerlei vuilnis was gedumpt, met de tekst ‘Lieve mensen, bedankt voor deze teringzooi’. Dat kan toch niet. En natuurlijk moet er van beide kanten verbetering komen, maar van de gemeente in ieder geval het plan om vaker en tijdig te legen.”

Maar wat zeker van belang is in Zuid, is volgens Jurriaan het sociale leven. “Faciliteren en investeren”, klinkt het duidelijk. “Zeker ook door de pandemie is de nood aan de man, omdat in veel gevallen het sociale leven stil lag. We hebben nu te maken met een eenzaamheidscrisis. Er moeten veel meer plekken komen, waar je laagdrempelig heen kunt voor sociaal contact. Als stadsdeel moeten we die verantwoordelijkheid nemen. Er zijn buurtborrels geweest, waarbij je zag dat mensen de dagen erna elkaar meer begroeten. Dat zegt toch genoeg.” Hij hoopt dat bewoners zichzelf ook actief blijven inzetten voor een sociale stad en zal dat ook zeker stimuleren en faciliteren. “Ik zeg tegen mensen die heel actief veel samendoen; blijf dat vooral doen. Blijf met elkaar dingen ondernemen, want daarin zit het leven van Amsterdam. Niet in de Stopera of aan de President Kennedylaan. Mensen die samen mooie dingen doen, maken Amsterdam.”

1 Limburg J.M. (Jurriaan)
2 de Roy van Zuidewijn-Rive S.C.T. (Susanne)
3 van Drooge A.H. (Lex)
4 Schröder A.E. (Anna)
5 Seyed M. (Mansur)
6 Essakkati H. (Hayat)
7 van Geijn F.H.MA (Erik)
8 Koppejan H.S.C. (Sophie)
9 van Oosterhout B.D. (Bodi)
10 Cohen de Lara E. (Emma)
11 Rossen G.L. (Gregor)
12 Stevens L.C.A. (Ciel)

Lijst 12 – Bij1: Linkse waakhond in stadsdeel Zuid

Haar buurvrouw zei: ‘Jij praat vanuit ons, hoe en wie we zijn. En dat spreekt ons aan, dus meld je aan’. En dat deed Glenda Vijzelman, die nu – samen met Jurgen Olivieira – bereid is om Bij1 in stadsdeel Zuid te vertegenwoordigen. “Als de linkse waakhond van Zuid”, zegt ze.

“Ik kan niet tegen onrecht, en als daar niets aan wordt gedaan, wil ik voor mensen opkomen die onrecht is aangedaan”. Glenda is recht door zee, staat voor duidelijkheid en transparantie, maar heeft ook haar grenzen. Daarnaast is ze een sociaal bewogen mens. Vorig jaar kookte ze voor mensen die het vanwege de coronopandemie minder hadden, hielp ongedocumenteerden – ‘Ik ben ontzettend geschrokken als ik zag hoe sommigen, hele gezinnen erbij zaten’- onder meer met kleding van haar volwassen zoons. “Het gaat niet om mij, niet om jou, maar om het grote geheel als gemeenschap.”

Nummer twee op de lijst voor Zuid is de Pijp-bewoner Jurgen Olivieira, tevens voorzitter van Bij1 Amsterdam. Waarom hij voor de stadsdeelcommissie kiest? “Omdat ik het belangrijk vind dat het Bij1-geluid ook in stadsdeel Zuid te horen is als het gaat om gelijkwaardigheid, discriminatie en racisme.” Knelpunten? “De parkeertarieven vind ik abnormaal hoog. Daardoor wordt de drempel voor familie en vrienden van alleenstaande mensen, denk aan ouderen, om langs te komen enorm hoog, waardoor zij nog verder vereenzamen. Verder wil ik me inzetten tegen discriminatie in de horeca in Zuid. Het is mij nog nooit overkomen hoor, maar ik heb niet de illusie dat het daarom niet voorkomt.”

Meer info: amsterdam.bij1.org

1 Vijzelman A.C. (Glenda)
2 Olivieira J.A.H. (Jürgen)

Lijst 14 – Hart voor Vrijheid Amsterdam

1 de Haan S. (Simcha)
2 Bauer A.C. (Anicee)
3 Janssen Steenberg M.W H. (Mijntje)
4 Avsar D. (Dilek)
5 van Koppenhagen M.A. (Monica)
6 Huijser van Reenen A.A.C. (Andrée-Claire)
7 Visee M. (Monica)

Lijst 15 – De Groenen Basis Piraten: Luis in de pels van bestuurderselite

Samen staan we voor een groen Mokum van Morgen, waarin we bomen niet verbranden als ‘biomassa’, maar juist veel meer bomen planten. Een stad waarin iedereen de zekerheid heeft van een basisinkomen, en goede basisvoorzieningen, zoals betaalbare woningen, goede zorg en goed onderwijs. Een stad met prettige buurten, waar mensen met elkaar in verbinding staan.” Aan het woord is Matthijs Pontier, lijsttrekker De Groenen Basis Piraten. “Ik wil graag zoveel mogelijk met bewoners in gesprek om in de stadsdeelcommissie de ogen, oren en mond van de buurt te zijn”, gaat hij verder. “In buurthuizen en via buurtconferenties, en via contact met bestaande netwerken van actieve bewoners, kunnen we samen bepalen hoe we de verschillende buurten van Amsterdam Zuid nog een stukje mooier kunnen maken. Door bewoners zoveel mogelijk echte zeggenschap te geven, willen we de lokale democratie nieuw leven inblazen.”

Dan: “Ook online willen we bewoners uitnodigen om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Eerder namen we al het initiatief tot online platform ‘De Stem van Zuid’, waar iedereen ideeën kan plaatsen om de buurt een stukje beter te maken en mensen op el- kaars ideeën kunnen stemmen. Dit willen we uitbouwen tot een online app waarmee ‘Zuid beslist’, waarmee we bewoners die dit willen regelmatig om hun mening, ideeën en suggesties vragen. Bewoners weten immers zelf het beste wat er in hun buurt kan verbeteren.”

Zijn collega commissieleden kunnen, als Matthijs wordt verkozen, nog wat verwachten als ‘luis in de pels van de bestuurderselite’. “Je kunt felle actie van me verwachten als carrièrepolitici in het stadsdeel als makke schapen enkel de wil van de partijtop uitvoeren en domweg ‘adviseren’ wat ze eerst onderling al bekokstoofd hebben. Of goede sier proberen te maken maar in werkelijkheid bewoners afschepen met ‘fopparticipatie’.”

De Groenen Basis Piraten is een krachtenbundeling tussen De Groenen, de Basisinkomenpartij en de Piratenpartij. Matthijs: “We komen op voor jouw rechten en vrijheden. Met democratische vernieuwing en bescherming van burgerrechten, zoals privacy, vrije meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Ook in de digitale wereld is dit nodig, bijvoorbeeld via bescherming tegen discriminerende algoritmes. En we brengen eindelijk mensen met verstand van ICT in de politiek, want dat blijkt keer op keer hard nodig.”

1 Pontier M.A. (Matthijs)
2 Matenko R.W.E. (Ryszard)
3 Plesa B. (Branislav)
4 Blaak N.G.M.H. (Metje)
 Lijst 19 – 50PLUS
Beving P.R. (Paul)

Lijst 27 – Deekman: Zorg voor elkaar

Een bewogen bewoonster uit Buitenveldert, zo presenteert Lijst 27 Blanco/Deekman. Zorg voor elkaar, is haar motto.

“De zorg voor elkaar en de leefbaarheid in de wijk zijn voor mij erg belangrijk.” En dat moet beter, vindt zij. “De zorg naar elkaar toe, elkaar ondersteunen en er zijn voor elkaar. Laten we een beetje meer op elkaar letten.” En dat is dan ook haar streven. “We moeten signalen herkennen en oppakken. Dat is een eerste taak van de stadsdeelcommissie. We moeten midden in de wijk staan en de signalen die we opvangen doorgeven aan de mensen waar ze horen. Dat kenbaar maken, zodat bewoners hun zegje kunnen doen. Waar lopen ze tegenaan en wat hebben ze nodig.”

En nee, ze beseft dat ze daar niet alleen de oplossing voor kan aandragen. “Dat moeten we samendoen; met andere partijen en met ander instanties of organisaties. Luisteren naar de mensen in de straat en er iets mee doen.”

Deekman A.
0 Shares