Zou u meer voor uzelf willen opkomen?

Vindt u het moeilijk om uw grenzen aan te geven? Wilt u een keer ‘nee’ zeggen als iemand om een gunst vraagt? Dan is de assertiviteitstraining wellicht iets voor u!

Wat is een assertiviteitstraining?

Assertief zijn houdt in dat u voor uzelf durft op te komen. Tijdens deze training van zes bijeenkomsten gaat u dat leren. Elke cursus duurt ongeveer twee uur en iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Thema’s zoals het oefenen met ‘nee’ zeggen, grenzen durven aangeven, en omgaan met boosheid komen aan bod.

Vervolgens oefent u met een gelijkgestemde een rollenspel. Het zijn dagelijkse situaties waar iedereen wel eens tegenaan loopt: ‘Nee’ durven zeggen tegen een straat verkoper bijvoorbeeld, of een lastig gesprek aangaan met een leidinggevende. Samen traint u hoe u assertiever kan reageren op dit soort momenten. Deze training richt zich op de praktijk: hoe kunt u leren om assertiever in het leven te staan. Een rondje positiviteit mag niet ontbreken, elke bijeenkomst wordt benoemd wat er allemaal goed is gegaan.

Door wie en voor wie?

“Eigenlijk is deze training bedoeld voor iedereen die wat mondiger wil worden”, vertelt Myrna Kiburg, een van de organisatoren van de training. Myrna geeft deze training al een aantal keer met haar collega Manon Verlaan. Samen zien de dames veel verschillende mensen deelnemen aan de training. “Van jong tot oud, mannen en vrouwen – over de hele linie wil men assertiever zijn, ongeacht iemands achtergrond. Zelfs voor een directeur kan deze training waardevol zijn”, legt Manon uit. Lang niet iedereen is zich bewust van de momenten wanneer er een grens overschreden wordt bij hen. “Men dient eerst bewust te worden van zijn of haar grenzen. Stel uzelf de vraag: wat vind ik hier eigenlijk van? Pas dáárna kan men assertief handelen.”

Voorafgaand aan de training leren Myrna en Manon u graag kennen in een kort gesprek. “We willen kijken of deze training bij u past. Wat wilt u uit deze training halen en wat kunnen wij u bieden? Daarnaast is het goed om persoonlijke doelen te stellen”, legt Manon uit. De dames zien deelnemers ontzettend veel stappen maken en groeien richting een assertievere houding. “Over het algemeen is men na deze training minder onzeker, daar zijn we heel blij mee en krijgen we energie van”, zegt Myrna. Ook zien Myrna en Manon een hechte groep ontstaan: “Mensen vinden herkenning en erkenning in elkaar, sommige houden na verloop van tijd contact met elkaar.”

Neem contact op en kijk of deze training bij u past.

Myrna Kiburg 06 – 8683 7788 of m.kiburg@buurtteamamsterdamzuid.nl                                                          Manon Verlaan 06 – 1059 4912 of m.verlaan@buurtteamamsterdamzuid.nl

Praktische informatie

Startdatum: Donderdag 16 september
Tijden: 13:30 tot 16:00
Locatie: Huis van de Wijk in Buitenveldert                                                                                                                  Duur: 6 keer wekelijks, niet in de herfstvakantie

Deze dag en tijd zal misschien niet altijd ideaal uitkomen qua werktijden of andere verplichtingen. Wellicht dat in overleg met uw werkgever u deze training kan volgen.

0 Shares