Beep for Help, voor hulp naar wens

Stel, je helpt je bejaarde moeder elke week met haar administratie en allerhande praktische zaken. Maar nu ga je twee weken op vakantie en wil je haar niet onverzorgd achterlaten. Of je bent herstellende van een operatie en bent tijdelijk niet zo mobiel en kan wel wat hulp gebruiken met huishoudelijke taken en de verzorging van je huisdier. Voor deze en nog veel meer hulpvragen is er sinds enkele maanden een nieuwe organisatie die bemiddelt tussen hulpvragers en helpers.

Beep for Help biedt uiteenlopende soorten hulp en zorg, met uitzondering van medisch gerelateerde en vakspecifieke taken. Ook voor bijvoorbeeld samen een spelletje doen, koffiedrinken of een wandeling maken kan een aanvraag worden ingediend.

Het bedrijf hoopt en verwacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontlasten van de reguliere zorg. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van thuiszorgmedewerkers betreft namelijk klussen waarvoor geen medische achtergrond is vereist. Als de helpers van Beep for Help deze taken kunnen overnemen, ontstaat er hopelijk wat ruimte bij de reguliere thuiszorg en kunnen zij zich focussen op de andere, meer medische zorgaanvragen.

Door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, heeft mantelzorg de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Net als op de thuiszorg neemt de druk op mantelzorgers toe: ze moeten puzzelen om de ondersteuning aan hun naaste te kunnen blijven combineren met hun werk en gezin. De bereidheid om voor elkaar te zorgen is gelukkig groot, een vijfde van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder is in meer of mindere mate mantelzorger.

Maar niet altijd zijn kinderen, familie of buren in de gelegenheid om bij te springen als iemand tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig heeft. Of voelen ouderen of hulpbehoevenden zich bezwaard om een beroep te doen op hun naasten voor hulp. Daar komt bij dat niet iedereen over een uitgebreid netwerk beschikt van mensen waaraan bijstand gevraagd kan worden. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die graag iets voor een ander willen betekenen.

Ook de oprichters van Beep for Help, arts Carlo Cheung en wiskundige Gerard Cohen Tervaert, zagen deze ontwikkelingen. Hun ambitie was en is om mensen bij elkaar te brengen en zo de praktische problemen op te lossen die voortkomen uit het vergrijzingsvraagstuk. En ook om ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden. Ze ontwierpen een gebruiksvriendelijke app waarmee hulpvragers en gescreende helpers aan elkaar worden gekoppeld. Tegen een zeer redelijke vergoeding kan, indien gewenst zelfs binnen 30 minuten, hulp worden geboden voor allerhande klusjes, zeven dagen per week.

Belangrijk is dat de hulpaanvrager hierbij helemaal zelf de regie houdt: de helper komt op een tijdstip dat door de aanvrager wordt gekozen. En voor de duur die de aanvrager wenst. Door het inzetten van de app kunnen de kosten laag worden gehouden en is er geen sprake van een wachtlijst. Zo kost een half uur hulp 14,40 euro, bestaande uit het starttarief van 3,60 euro en 0,36 euro per minuut. Voor een uur kom je dan uit op 25,20 euro. De betaling loopt via de app, de aanvrager kan kiezen uit meerdere betalingsvormen. Er is een duidelijk overzicht van de kosten en de uitgevoerde werkzaamheden.

Betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid zijn belangrijk voor Beep for Help. Alleen medewerkers in die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag worden ingezet. Tevens krijgen ze vooraf een training zodat ze precies weten wat er van ze verwacht wordt. In de app staat bij de helper een korte omschrijving en een foto, zodat de hulpaanvrager de medewerker herkent als hij/zij voor de deur staat.

Passend bij de huidige arbeidsmarkt geldt er voor de helpers ook een grote mate van flexibiliteit. Behalve een kernteam van vaste medewerkers werken er ook studenten zzp’ers als helper.

Om zoveel mogelijk ouderen en hulpbehoevende de kans op hulp te bieden, wil het bedrijf graag zeer laagdrempelig zijn. Het gebruik van digitale middelen is niet voor iedereen even gemakkelijk of vanzelfsprekend dus daarom kunnen aanvragen ook telefonisch worden ingediend en kan de betaling op factuur plaatsvinden. Sowieso beschikt de organisatie, tegen de algemene trend in, over een goed bemande telefonische klantenservice.

Een hulpaanvraag kan ook voor een ander worden ingediend, bijvoorbeeld voor je ouders, opa of oma of andere dierbare. Op dit moment is Beep for Help al actief in een groot deel van Amsterdam. De wens is om uiteindelijk in meerdere steden en hopelijk zelfs in heel Nederland hulp te kunnen bieden. Om zo op substantiële wijze bij te dragen aan het ontlasten van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers en bij te dragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen of hulpbehoevenden.

Meer informatie: www.beepforhelp.nl

 

0 Shares