De zee in de architectuur

Nergens vindt men zoveel gebouwen van de Amsterdamse School als in Plan Zuid. Naast de talrijke woongebouwen zijn er ook scholen, kerken en bruggen in deze bouwstijl. De samenhang tussen de prachtige bakstenen, ladderramen, glas in lood en sculpturen is op vele plekken te bewonderen.

Vele architecten en kunstenaars werkten in de jaren ’20 mee aan deze buurt. Museum De Dageraad (onderdeel van Museum Het Schip) gaat in op de politieke, sociale en artistieke achtergronden. Dit museum is gevestigd in een hoogtepunt van deze beweging. Met zijn golvende gevels is het wereldberoemd geworden. Journalisten uit het buitenland maakten zich al zorgen of de bewoners niet zeeziek zouden worden….Er waren echter ook verwante gebouwen in het buitenland. Zo bezocht een Nederlandse journalist in 1926 bouwwerken in Barcelona van Antoni Gaudi  en meldde vol ontzag dat de architect hier gewoon de zee rechtop gezet heeft.

Prijsvraag: over welk gebouw van Gaudi gaat deze opmerking?

Oplossingen naar info@hetschip.nl  Het museum stelt 10 prijzen beschikbaar.

 

Museum De Dageraad: Burgemeester Tellegenstraat 128.

Openingstijden donderdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur.

Om 13.30 en 15.30 kunt u aansluiten bij de rondleiding en om 14.30 is de rondleiding Engelstalig.

0 Shares