Nieuw terrassenplan in bepaalde straten De Pijp

Het wordt heerlijk weer met Pasen en dus gaan ongetwijfeld de tafeltjes en stoeltjes weer de straat op. Stadsdeel Zuid heeft voor het Gerard Douplein/-straat, Daniël Stalpertstraat en Eerste van der Helststraat een terrassenplan opgesteld. In een terrassenplan zijn de openingstijden, locaties en formaten van terrassen in een bepaalde straat of buurt vastgelegd.

In stadsdeel Zuid komen veel verschillende functies van wonen, werken en recreëren samen en zijn er veel meldingen van horecaoverlast. Het oude terrassenbeleid bood onvoldoende mogelijkheden om hierop in te spelen. Het terrassenbeleid van Zuid is daarom aangescherpt, zodat er voor gebieden waarin het gebruik van de openbare ruimte onder druk staat speciale voorwaarden voor terrassen kunnen worden opgesteld.

Verkeersonveilig

In grote delen van de wijk is een toename van fietsers en voetgangers zichtbaar. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties in de smalle en drukke straten. Bij diverse herinrichtingsprojecten wordt daarom meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers. Omdat het niet wenselijk is dat deze ruimte wordt ingenomen door de uitbreiding van terrassen, worden voor bepaalde straten en buurten terrassenplannen opgesteld.

In het gebiedsplan van De Pijp/Rivierenbuurt is de doelstelling opgenomen om de balans tussen wonen en werken te herstellen. Voor bepaalde straten en buurten worden daarom terrassenplannen gemaakt. Bij het opstellen van een terrassenplan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het behoud van de huidige terrassen en openingstijden en het tegengaan van ongewenste uitbreiding van terrassen in omvang en aantal. Pas als de situatie erom vraagt zal worden overgegaan tot het beperken of intrekken van een bestaand terras.

Inzage terrassenplan

Het Terrassenplan Gerard Douplein/-straat, Daniël Stalpertstraat en Eerste van der Helststraat ligt tot en met 12 mei 2019 voor iedereen ter inzage bij het Stadsloket van stadsdeel Zuid aan de President Kennedylaan 923. Bewoners en ondernemers kunnen op het plan reageren. Op basis van de geleverde reacties wordt een Nota van Beantwoording opgesteld en kunnen wijzigingen worden aangebracht in het terrassenplan.

Voor vragen over het terrassenplan: projectleider Lodewijk Jurgens, l.jurgens@amsterdam.nl.

0 Shares