Nieuwe hondenuitlaatregels rond de Ouderkerkerplas

Op 15 april begint het zomerseizoen in Groengebied Amstelland. Gelijktijdig starten rond de Ouderkerkerplas gewijzigde uitlaatregels voor honden. Er zijn meer losloopmogelijkheden voor honden gecreëerd. Nieuwe paaltjes met duidelijke pictogrammen langs alle routes en informatieborden bij hoofdingangen helpen hondenbezitters bij hun rondje om de plas. Tot 30 april delen de boswachters hondenflyers uit en verstrekken informatie. Vanaf 1 mei zien zij meer toe op naleving en bekeuren ze waar nodig.

Een aantal hondenbezitters sprak in 2019 met het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland over het algemene hondenbeleid en de handhaving hiervan. Zij verzochten om meer hondenlosloopgebieden, een (losloop)rondje rond de plas over voetpaden, logische en duidelijke regelgeving en verbetering van communicatie en bebording. Er vond overleg plaats tussen hondenbezitters, de gemeente Ouder-Amstel, de beheerder van Groengebied Amstelland en  vertegenwoordigers van de vogelwerkgroep. Dit resulteerde in een nieuw besluit Hondenlosloopgebied/routes Ouderkerkerplas – aanpassen gedragsregels en instellen loslooproute.

In het recreatiegebied staan sinds kort nieuwe paaltjes met duidelijke pictogrammen. Zo weten hondenbezitters waar ze wel of niet met hun hond mogen lopen. Bij drie hoofdingangen staan nieuwe informatieborden met de uitlaatregels. Een handige scanbare QR-code leidt de bezoeker naar de digitale hondenflyer. Deze bevat een overzichtelijke plattegrond voor zomer- en winterseizoen en alle uitlaatregels. Vanaf 15 april geldt voor hondenbezitters een wenperiode tot 30 april. Daarna zien de boswachters toe op naleving van de regels. Let op: vanaf 1 mei wordt er gehandhaafd!

Meer informatie op www.groengebied-amstelland.nl

0 Shares