Start campagne Amsterdam zoemt met BIJles en dotterbloem plantactie

GroeneBuurten en de Bee Foundation organiseren voor het derde jaar de campagne ‘Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase’. Hierbij is er speciale aandacht voor het belang van wilde bijen in de stad, met het oogpunt op biodiversiteit. Op 4 april is de aftrap van de campagne.  Twee schoolgroepen van de Annie MG Schmidtschool en de Tobiasschool krijgen een BIJles verzorgd door een bijen-expert van de Bee Foundation. De les eindigt met het planten van honderden gele dotterbloemen op de Koeienweide in het Vondelpark.

Later in het jaar volgen diverse bijenexcursies en plantuitdeelacties voor bewoners, schoolgroepen en groene bewonersinitiatieven.

Campagne Amsterdam zoemt

Tijdens de campagne kunnen Amsterdammers via GroeneBuurten helpen en leren over het belang van de wilde bij en biodiversiteit. Door de omgeving BIJvriendelijk in te richten creëren we zoveel mogelijk BIJtank-stationnetjes en bijenlinten van inheemse planten door de stad.

Wilde bijen hebben het nog steeds moeilijk in Amsterdam, dit in tegenstelling tot de honingbij die zelfs concurreert met de wilde bij. De wilde bijen vliegen rond in de stad op zoek naar voedsel en nestelgelegenheden. Ze eten nectar en geven stuifmeel aan hun nageslacht. Tijdens het verzamelen bestuiven ze planten, (fruit)bomen en struiken. De planten trekken weer andere insecten en dieren als vogels aan. Wilde bijen zijn daarmee van groot belang voor de natuur en de biodiversiteit in de stad.

Meedoen

Meer informatie over de activiteiten tijdens Amsterdam zoemt is te vinden op de website van GroeneBuurten: https://groenebuurten.nl/amsterdam-zoemt-2022-gaat-van-start/

0 Shares